Dobbelt så mange friskoler godkjent under Solberg

116 privatskoler har blitt godkjent under de fire første årene med borgerlig regjering, mot 103 skoler i løpet av åtte år med rødgrønn regjering.

Nye tall fra Kunnskapsdepartementet viser at 116 friskoler har blitt godkjent siden regjeringen Solberg tiltrådte i 2013. Det betyr at Solberg-regjeringen bare på fire år har godkjent flere skoler enn det den rødgrønne regjeringen gjorde på hele åtte år.

– Dette bør få varsellampene til å lyse rødt. Forskjellsutviklingen i samfunnet  øker, da er en sterk offentlig fellesskole viktig for at barn skal få like muligheter til å lykkes, sier SVs skolepolitisk talsperson Mona Fagerås til NTB.

– SV er ikke imot privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk, men utviklingen i antall privatskoler er nå så stor at det truer den offentlige fellesskolen, mener Fagerås.

SV vil nå kalle inn kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til interpellasjon om utviklingen og se på om friskoleloven er tilpasset dagens situasjon.

Færre nedleggelser

Tallene fra departementet viser at det er opprettet flest friskoler i Akershus (16), Hordaland (12), Rogaland (11), Trøndelag (10) og Nordland (10) de siste fire årene. Færrest opprettelser har det vært i Sogn og Fjordane (3), Telemark (4) og Østfold (4).

Frps skolepolitiske talsmann Roy Steffensen avviser at økningen i friskoler truer fellesskolen. Han viser til at det under den borgerlige regjeringen har blitt lagt ned 40 prosent færre grunnskoler enn under de rødgrønne.

– I den siste periode med rødgrønn regjering ble det lagt ned 245 offentlige grunnskoler i Norge. Nå foreligger tallene etter regjeringsskiftet i 2013 og viser at det i forrige periode kun ble nedlagt 149 grunnskoler. Også i regjeringen Stoltenbergs første fireårsperiode, ble det lagt ned flere skoler (239) enn under H/Frp-regjeringen. Det er fordi vi har prioritert å styrke kommuneøkonomien, sier Steffensen.

– Vi prioriterer mangfold og valgfrihet i skolesektoren, og kombinert med styrket kommuneøkonomi sørger vi for at flere friskoler får ja og færre offentlige legges ned. Opposisjonen burde applaudere at vi får til både økt mangfold og valgfrihet, samtidig som langt færre offentlige skoler legges ned, sier Steffensen.

14 nye friskoler til høsten

Mona Fagerås mener hovedårsaken til at det har blitt færre nedleggelser av offentlig grunnskoler under Solberg-regjeringen rett og slett handlet om at mange grunnskoler allerede var nedlagt fra før.

– Det er en kortslutning å si at årsaken er at de har styrket kommuneøkonomien, mener hun.

Hun mener privatskoler utgjør en trussel mot den offentlig skolen selv om antall nedleggelser har gått ned.

– Det er naivt å tro at framveksten av privatskoler bare er et hyggelig supplement til den offentlige skolen. For hver elevplass som opprettes i en privat skole, så trekkes det ressurser ut fra den offentlige skolen, sier Fagerås.

Utdanningsdirektoratet opplyste onsdag at de har godkjent 14 friskoler til å starte opp høsten 2018, og at de har inne søknader fra 38 grunnskoler og 7 videregående skoler om å få starte friskole fra høsten 2019. Av 2019-søknadene ønsker halvparten å starte opp en livssynsskole eller en skole basert på enten steiner- eller montessoripedagogikk, mens ni søknader gjelder såkalt profilskoler.

Friskoleloven fra 2015 åpner for at skoler kan få godkjenning når de ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et fagområde, som for eksempel realfag eller idrettsfag.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS