På to måneder har barnehagene og skolene i Fredrikstad brukt 10 millioner kroner på vikarutgifter. På bildet, Trara skole i Fredrikstad.

Sykefravær blant lærere er et pengesluk i Fredrikstad

På to måneder har barnehagene og skolene i Fredrikstad brukt 10 millioner kroner på vikarutgifter.

Publisert Sist oppdatert

Tallene er for de to første månedene av 2022 og viser at utgiftene til vikar i skolene har økt fra 8,3 millioner kroner til 9,9 millioner kroner.

– Økt vikarforbruk i starten av 2022 skyldes først og fremst høyt fravær knyttet til covid-19, både for ansatte og deres barn, sier Marit Mundahl, etatsjef skole i Fredrikstad kommune, til Fredriksstad Blad.

LES: Dobbel overtidsbetaling for flere vikarer

I månedsskiftet januar/februar lå det gjennomsnittlige sykefraværet på 22 prosent. Dette hadde gått ned til 12 prosent ved utgangen av februar.

– Vi håper å se en tydelig nedgang i sykefraværet og dermed også vikarutgiftene etter påske, sier hun.

Velferdspermisjon knyttet til egne syke barn er ikke en del av denne statistikken, men er også et fravær som påvirker vikarbehovet.

Det er også en risiko for at fastlønn vil fortsette å føre til merforbruk gjennom hele året fordi lønnsoppgjøret i 2021 ga en vesentlig økning i kontaktlærertilskuddet.

Powered by Labrador CMS