Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Vil ikke stanse all behandling av søknader av privatskoler

Freddy André Øvstegård (SV) er bekymret for omfanget av private skoler, men kunnskapsministeren vil ikke stille all søknadsbehandling etter friskoleloven i bero.

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål fra SV-politikeren til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) spør han statsråden om regjeringen vil stille behandlingen av flere friskoler, eller økning i antall plasser ved disse, i bero «til man har foretatt en vurdering av i hvilken grad og hvordan den enkelte kommune og fylkeskommune skal kunne styre skoletilbudet innenfor sine grenser».

Han begrunner dette med at omfanget av plasser ved private friskoler fortsetter å øke «til tross for at regjeringen foreløpig har suspendert behandlingen av søknader om å få opprette såkalte private profilskoler».

– Med utsikt til synkende elevtall i årene som kommer, vil det kunne føre til at offentlige skoler må redusere sin kapasitet, eller i verste fall legge ned skoler, mens de private friskolene har rett til å fortsette med de elevplassene som er godkjent. Denne problemstillingen er parallell med forholdet mellom offentlige og private barnehager, skriver Øvstegård.

Tonje Brenna svarer at hun deler representantens bekymring over økningen i antall nye private skoler.

– Jeg er derfor opptatt av raskt å følge opp den politiske kursendringen som er varslet i Hurdalsplattformen, skriver Brenna i sitt svar.

I plattformen står det at regjeringen vil: «Stramme inn privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot, og styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar».

Videre skriver Brenna at departementet i november instruerte Utdanningsdirektoratet om å stille behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven, i bero. Dette i påvente av Stortingets forventede lovbehandling våren 2022.04.05

Regjeringen ønsker å gå tilbake til den privatskolelovgivningen slik den var under den rødgrønne regjeringen. Hun peker på at det fortsatt vil være adgang til å godkjenne skoler som driver på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler og montessoriskoler og internasjonale skoler.

– På denne bakgrunn er det etter min oppfatning verken ønskelig eller mulig å stille all søknadsbehandling etter friskoleloven i bero. Et slikt generelt opphold i søknadsbehandlingen vil ikke kunne anses som et grunnet opphold etter forvaltningsloven.

Utdanningsdirektoratet opplyser at det per fristen 1. februar 2022 var kommet inn ti søknader om godkjenning av nye skoler.

– Dette er det laveste søknadstallet på flere år. Per fristen 1. februar 2021 var det til sammenligning fremsatt 29 søknader om godkjenning av nye skoler, mens tallet året før var 38 søknader, skriver Brenna.

Powered by Labrador CMS