Sju av ti elever liker ikke fraværsgrensa

Det er blant konklusjonene i en undersøkelse fire elever ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund har gjort.

Lærerne, derimot, er svært fornøyd med fraværsgrensa fordi nå elevene stiller på skolen i større grad enn før.

De fire Spjelkavik-elevene har laga undersøkelsen som et gruppeprosjekt i faget markedsføring og ledelse, skriver Sunnmørsposten. 5.desember i fjor inviterte de ungdom til å svare på spørsmål via  multimedieintervju på Facebook. I tillegg blei lærere i Ålesund spesielt invitert til å delta.

922 elever fra hele landet svarte, 80 prosent var jenter. 41 lærere fra Ålesund har også svart.

Elevene synes generelt at fraværsgrensa gir stress og mas, viser undersøkelsen.

Mer spesifikt trekker mange fram at de går på skolen når de er sjuke, i redsel for ende opp med for stort fravær. Derfor ønsker de seg egenmeldingsdager der de sjøl eller foreldra kan bekrefte at fraværet skyldes sjukdom.

Lærerne bekrefter at det kan være et problem med sjuke elever i klasserommet.

Alt i alt konkluderer de fire Spjeklavik-elevene med at undersøkelsen viser at fraværsgrensa fungerer etter intensjonen, fordi fraværet går ned. Likevel meiner de at fraværsgrensa skaper problem som det bør gjøres noe med.

Powered by Labrador CMS