Fra en demonstrasjon mot fraværsgrensa i Oslo i juni i fjor. Foto: Utdanning

Rektorer har sendt brev til kunnskapsministeren hvor de er bekymret over tolkningen av fraværsreglene

Norske rektorer har skrevet brev til statsråden med bekymring om at fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt.

I et notat til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spør Skolelederforbundet blant annet om fravær registreres likt blant landets lærere. De ønsker også en avklaring av hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær, hvor absolutt grensen på 10 prosent er og i hvor stor grad rektorer utøver skjønn når fraværet er mellom 10 og 15 prosent, skriver  Aftenposten.

– Vår intensjon er at fraværsgrensen blir praktisert så likt som mulig, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl.

– Vi ser alle de gode resultatene man har med en slik grense, men vi må sikre oss at det ikke slår urettferdig ut, sier Stig Johannessen, som er rektor ved Hamar katedralskole.

I mai gikk Utdanningsdirektoratet ut og presiserte at 10,4 prosents fravær ikke kan rundes ned til 10 prosent.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10,0 prosent, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS