Legeforeningen: Gi foreldre tilbake retten til å attestere sykefravær

Allmennlegeforeningen mener foreldre til videregåendeelever må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær. Dagens regler skaper kaos ved landets legekontorer.

Siden skolestart i høst har landets legekontorer opplevd et renn av småsyke videregåendeelever som trenger legeerklæring for å følge regjeringens nye fraværsregler.

Fakta om fraværsregelen i videregående skole

  • Mer enn 15 prosent udokumentert fravær: Elevene vil ikke få karakter i faget.
  • Inntil 15 prosent: Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen av karakter dersom fraværet er udokumentert.
  • Mer enn 10 prosent: Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
  • Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær. Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
  • Gjelder for alle elever i videregående opplæring, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

(©NTB)

Det har presset legenes ressurser og noen steder ført til at alvorlig syke pasienter har blitt fortrengt, ifølge Allmennlegeforeningen, som ber departementet ta grep.

– Foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense, sier leder Kari Sollien til NTB.

Etter de nye reglene kan elever i videregående skole som hovedregel kun ha 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter. Fravær på grunn av helse regnes ikke som udokumentert, men krever nå legeattest.

Som i arbeidslivet

Reglene bør være mer i tråd med reglene i arbeidslivet, mener Sollien.

– Det er jo skoft myndighetene er ute etter å slå ned på, ikke sykdom, så hvis vi ikke tror at norske foreldre ønsker å hjelpe barna sine med å skulke, så mener vi det er fornuftig at foreldrene får tilbake retten til å skrive under på sykdom, sier Sollien.

Hun mener foreldreassistert sykemelding bør regnes som like gyldig som en legemelding opp til 10 prosent fravær. Først når elevens fravær når 10 prosent, bør det stilles krav om legemelding.

– Da vil ordningen minne om det man har i arbeidslivet, der man kan ha egenmelding i opp til tre dager, før man må skaffe legeerklæring, påpeker hun.

Sollien understreker at Allmennlegeforeningen ikke er imot de nye fraværsgrensene.

– Vi tror det er mulig å lage noen mer fornuftige kjøreregler innenfor de reglene som er vedtatt, sier hun.

Sinne på legekontor

Legeforeningen har satt ned et hurtigarbeidende utvalg som jobber med saken. Utvalget jobber også med å forfatte et veiledningsskriv til landets legekontorer og til de videregående skolene om hvordan de skal forholde seg til de nye reglene.

– Vi ønsker å gi legekontorene råd om hvordan de skal håndtere alle disse henvendelsene for å få til en mest mulig likeartet praksis. Det er også mange misforståelser blant elever, foreldre og lærere om de nye reglene. På noen skoler får elevene beskjed om å dokumentere alt sykefravær for sikkerhets skyld, og det er jo ikke nødvendig, sier hun.

Sollien sier de nye reglene har ført til vanskelig situasjoner på landets legekontorer, med mange svært sinte og frustrerte elever og foreldre som føler seg avvist.

– Vi er også bekymret for å lære opp ungdommen til å løpe til legen for den minste bagatell, for å lære dem en legesøkningsatferd istedenfor en egenmestringsatferd, sier Sollien.

– Tar høyde for forkjølelse

– Det er ingen grunn til at elevene skal måtte gå til lege oftere enn vanlige arbeidstakere. Med en fraværsgrense på 10 prosent tas det høyde for at elever med for eksempel forkjølelse eller annet kortvarig sykefravær kan være borte uten at det er nødvendig med sykemelding, sier statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet til NTB.

Klassekampen skrev mandag at skolefraværet har falt kraftig i Trondheim etter innføringen av den nye fraværsregelen. Sju av åtte rektorer ved de videregående skolene i Trondheim sier grensen har ført til at elevene er mer til stede. (©NTB)

Powered by Labrador CMS