Fraværet faller etter nye skoleregler - legene sier det skaper problemer

Fraværsgrensen har vært en suksess, mener Høyres Henrik Asheim. Han advarer landsmøtet i Arbeiderpartiet mot å gjøre om på de nye reglene.

Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.

– Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne fraværsgrensen vil elevene være mer borte og lære mindre. Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.

Regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent. Arbeiderpartiets programkomité mener regelverket er for rigid og byråkratisk, mens SV og Elevorganisasjonen vil fjerne hele ordningen.

Suksess

Asheim mener ferske erfaringer fra videregående skoler landet rundt viser at fraværsgrensen er en suksess.

– Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer. Grensen er heller ikke så rigid som motstanderne hevder. For det første handler det om udokumentert fravær. For det andre er det rom for at rektor og kontaktlærer kan utvise skjønn, sier Asheim.

– Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet. Å stille krav er å bry seg. En reversering vil gå hardest ut over de elevene som trenger det mest, hevder han.

Fallende fravær

Fraværet på de videregående skolene i Sør-Trøndelag stupte med 44 prosent etter at fraværsgrensen på videregående skoler ble innført i fjor høst, kunne   Klassekampen  fortelle fredag.

Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent. Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført. Samtidig har ikke frafallet økt vesentlig.

Tidligere har Buskerud rapportert at timefraværet på deres videregående skoler har falt med nesten 22 prosent og dagfraværet er ned med 18,6 prosent.

 

Leger mener fraværsregelen skaper problemer

Elever som må dokumentere fraværet sitt er blitt en stor ekstrabelastning for fastlegene, mener Allmennlegeforeningen. 

Etter at regjeringen innførte ny fraværsgrense i videregående i skole på 10 prosent har fraværet falt kraftig. Samtidig opplever mange fastleger at de nye reglene fører med seg unødvendig arbeid. I en undersøkelse Den norske legeforening sendte ut til norske fastleger, svarer 36,5 prosent av respondentene at de nye reglene har skapt problemer for dem i arbeidshverdagen, ifølge  Klassekampen. Undersøkelsen ble sendt ut til 4.834 leger på epost og 1.816 svarte. 

– Det er fint at elevene kommer på skolen. Det er mye bra helse i det, men det er unødvendig at vi skal måtte sitte og ta inn pasienter for å skrive erklæringer og attester som har liten konsekvens for medisinsk behandling og utredning, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen

96,6 prosent av legene som svarte opplyser at de opplever flere henvendelser knyttet til attestskriving etter innføringen av de nye fraværsreglene. 

(NTB)

Powered by Labrador CMS