Ill. foto: John Roald Pettersen

Fortsatt lavt fravær i videregående skole

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

– Flere elever er til stede på skolen, og færre dropper ut underveis. Flere får karakter i fagene, og andelen elever som ikke får karakter, har gått ned for andre året på rad. Dette gir mer og bedre læring for elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Utdanningsdirektoratets foreløpige fraværstall for skoleåret 2017–18 viser at fraværet har endret seg lite fra skoleåret 2016-17, som var det første året etter innføringen av fraværsgrensen. Antall dager fravær er tre, det samme som i forrige skoleår. Før innføringen av fraværsgrensen lå dagsfraværet på rundt fem dager.

Timefraværet har hatt en liten økning på én time fra skoleåret 2016–17 til 2017–18 (fra 9 til 10 timer). Tallene viser at timefraværet har gått noe opp på Vg2 og Vg3, mens det på Vg1 er likt som forrige skoleår.

Samlet sett har fraværet gått ned med om lag 40 prosent etter at fraværsgrensen ble innført høsten 2016.

Minst på yrkesfag

Timefraværet på yrkesfag er lavere enn på studieforberedende. Elever på yrkesfag har tre dager og 8 timer fravær, mens elever på studieforberedende har tre dager og 11 timer. Denne forskjellen har økt noe siden forrige skoleår.

– Vi vet at det er en sammenheng mellom det å ha lite fravær på skolen og å få tilbud om læreplass. Derfor er det både bra og viktig at utviklingen er positiv på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, sier Sanner.

Tallene viser videre at elevene med det høyeste fraværet nå har 25 prosent lavere dagsfravær enn før fraværsgrensen ble innført. Over 33.000 elever har 0 dager fravær.

– Vi vil fortsette å følge utviklingen tett, særlig når det gjelder utsatte elevgrupper og ulik praksis som kan føre til at elevene forskjellsbehandles. Den andre delrapporten om fraværsgrensen kommer senere i høst. Sluttrapporten kommer i 2019, sier statsråden.

 

Flere får karakterer

Andelen elever som ikke får karakter fordi de har overskredet fraværsgrensen eller mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag, har samlet sett gått ned. Fra 3,2 prosent skoleåret 2016–17 til 3 prosent forrige skoleår. Det er også en nedgang i andelen som får karakteren 1, som tilsvarer stryk.

Selv om det på nasjonalt nivå er nedgang i andel elever som ikke får karakter, er det forskjeller mellom fylkene. I Telemark og Finnmark har andelen gått mest ned, mens den har gått noe opp i Oslo og Vest-Agder.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS