Betydelig nedgang i fravær med ny grense

Skolefraværet har falt kraftig i Trondheim etter innføringen av den nye fraværsregelen i videregående skole, skriver Klassekampen.

Sju av åtte rektorer ved de videregående skolene i Trondheim sier den nye grensen har ført til at elevene er mer til stede, tre uker etter at skolene i Trondheim startet. I tillegg er elevene flinkere til å planlegge fraværet sitt.

Sammenholdes med sak om nedgang i fraværet

Mer enn 15 prosent udokumentert fravær: Elevene vil ikke få karakter i faget.

Inntil 15 prosent: Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen dersom fraværet er udokumentert.

Mer enn 10 prosent: Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær. Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver regnes ikke som udokumentert.

Gjelder for alle elever i videregående opplæring, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet) (©NTB)

– Helt supert. Vi får virkelig håpe det fortsetter, sier rektor Nina Hoseth ved Charlottenlund videregående skole til  avisen. Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående, som er byens største, sier det har vært en betydelig nedgang i fraværet, noe han håper vil føre til mindre frafall.

Men mottakelsen av den nye grensen har ikke vært udelt positiv. Elevorganisasjonen samlet flere tusen elever til streik for å hindre at de nye fraværsreglene ble vedtatt tidligere i år, og i forrige uke meldte NRK at fastleger opplever en stor pågang av elever som trenger sykemelding for forkjølelse, etter at reglene trådde i kraft. Noen av rektorene er bekymret for at grensen på maks 10 prosents fravær i enkeltfag, vil innebære merarbeid.

– Det er et stort byråkrati som er satt i gang, med mye ekstraarbeid, sier Anders Buhaug, rektor ved Thora Storm videregående. (©NTB)

Powered by Labrador CMS