Datatilsynet vil granske fraværsreglene

Datatilsynet mener de nye fraværsreglene i den videregående skolen bryter med personvernet på flere punkter. – Vi vil nå ta en nærmere vurdering av saken, sier direktør Bjørn Erik Thon til Dagsavisen.

I rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet til skolene står det at fravær av helsegrunner i utgangspunktet må dokumenteres med legeerklæring «eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog, herunder Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk».

– I praksis betyr dette at skolen og lærerne får tilgang på mange flere helseopplysninger enn de har gjort tidligere. Når erklæringen i tillegg skal gis av den eleven har vært hos; enten det er psykolog, gynekolog eller ortoped, sier det seg selv at det kan komme fram opplysninger som eleven slett ikke ønsker at kontaktlærer eller rektor skal vite om, sier Thon til avisen.

Han vil ikke ta stilling til lovligheten av de nye fraværsreglene, men sier likevel:

– Dette bryter med personvernet og er et brudd med prinsipper i personopplysningsloven. Vi vil nå ta en nærmere vurdering av saken. (©NTB)

Powered by Labrador CMS