Arbeids- og sosialminister Torbjrn Re Isaksen p pressekonferanse om koronasituasjonen.

Regjeringen innfører ekstra omsorgsdager dersom skolen blir stengt

Regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

– Vi innfører ekstra omsorgsdager, eller sykt barn-dager som folk flest kjenner det som, ved lokale utbrudd, dersom skoler og barnehager må stenge, sa arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Fakta om ekstra omsorgsdager

Regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

  • Retten til omsorgsdager ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember).
  • Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager.
  • For å få utløst flere dager må foreldre be om en skriftlig bekreftelse på koronastengning fra barnehagen eller skolen.
  • Bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.
  • Alle som har omsorg for barn under 12 år, har rett til følgende omsorgsdager i dag:

– 10 dager per forelder per kalenderår

– Mer enn to barn: 15 dager per forelder

– Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær

– Den som er alene om omsorgen, får dobbel kvote

  • Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stengninger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt.
  • Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med, kan få omsorgspenger utover kvoten. Behovet må bekreftes av lege.

(Kilde: regjeringen.no )

– Lokalt kan det bli behov for å stenge hele skoler. Det kan bety at noen foreldre har brukt opp den nye kvoten som ble innført 1. juli. Regjeringen innfører derfor en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov, under forutsetning av at kvoten er oppbrukt og skolen blir stengt, sa Isaksen.

Les også: Høy terskel for å stenge skoler og barnehager

Retten til omsorgsdager ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager.

– Samtidig er det viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i nå. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier Isaksen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS