21 ansatte i skoler og barnehager har fått yrkesskadeerstatning som følge av covid

Av 500 ansatte i skoler og barnehager som har søkt om yrkesskadeerstatning som følge av korona, har 21 fått medhold.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra NAV viser at 11 barnehageansatte har fått godkjent erstatning. 119 har fått avslag. Mens 35 av de innmeldte sakene fortsatt ikke er ferdig behandlet.

10 av lærerne som har søkt om yrkesskadeerstatning har fått godkjent kravet. 96 har fått avslag. I 28 saker er det ikke konkludert foreløpig.

NAV opplyser til Utdanningsnytt at den viktigste årsaken til at Covid-19 saker blir avslått er at vilkåret om at Covid-19 må ha medført alvorlige komplikasjoner ikke er oppfylt (i ca. 90 prosent av sakene).

Powered by Labrador CMS