Udir skriver en klimastreik vanligvis ikke vil kunne regnes som politisk arbeid. Bildet er fra elevdemonstrasjonene utenfor rådhuset i Oslo i 2016. Foto: Ena Holterman Ødegaard

Udir: – Klimastreik regnes vanligvis ikke som «politisk arbeid»

– Klimastreik inngår vanligvis ikke i «politisk arbeid», skriver Utdanningsdirektoratet. Men legger til at den enkelte elevs rolle må vurderes lokalt.

Publisert

Det pågår for tiden en intens debatt i sosiale medier om hvordan videregående skoler skal håndtere fraværsreglene under klimademonstrasjonen Natur og Ungdom oppfordrer elever til å delta på fredag 22. mars. Debatten viser at det er helt ulike meninger blant ulike skoleledere og lærere.

Tirsdag uttalte rektor ved Kuben vgs i Oslo, Kjell Ove Hauge, at han mener det er hans jobb som rektor å forvalte regelverket. Streikeretten kommer med en pris. I dette tilfellet, udokumentert fravær, mener Hauge. 

– Vi kan ikke applaudere en stram forskrift den ene dagen og så be lærerne bruke individuelt skjønn den neste, sier han.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal har derimot uttalt at dersom elever velger å engasjere seg for å redde klimaet, vil det være en tragisk avsporing å møte det med trusler for å hindre fravær

– Etter min mening er dette et ekte dilemma og det finnes ingen fasit. Det viktigste i denne saken er elevenes engasjement. De opplever at de kjemper for sin fremtid. Og de er villige til å ta i bruk sivil ulydighet. Jeg tror lærere kommer til å håndtere dette klokt, både sammen og alene, sa Handal tirsdag. 

Utdanning har henvendt seg til Utdanningsdirektoratet for å få deres svar på hvordan de mener skolene bør forholde seg til streiken når det kommer til fravær. 

 

"Avhengig av den enkelte elevs rolle"

I en e-post svarer direktoratet: 

– I reglene om fraværsgrense og fraværsføring vil «politisk arbeid» være deltakelse i kommunestyret eller tillitsverv for et parti. Deltakelse i en elevstreik vil vanligvis ikke være omfattet av dette, men det vil kunne avhenge av den enkelte elevens rolle. Dette må vurderes lokalt.

– Dersom skolene godtar elevstreik som dokumentert fravær, uten å gå inn i den enkelte elevens rolle, vil dette ikke være i tråd med reglene i forskriften. Dette vil også gjelde for den varslede nasjonale klimademonstasjonen i 22. mars.»

 

Elevombudet i Oslo skriver at praksis er ulik

På nettsiden Ung.no, skriver en elev til Sigve Indregard, tidligere elev- og lærlingeombud i Oslo, og spør om hvilke regler som gjelder for elever som ønsker å delta i en politisk demonstrasjon.

Indregard svarer at alt fravær skal føres. Men det finnes unntak. Unntakene er listet opp i forskrift til opplæringsloven, paragraf 3-47. «Politisk arbeid» er ett slikt unntak.

Indregard skriver at det ikke finnes spesifisert noe sted hva som ligger i "politisk arbeid". Derfor blir det opp til skolereglementet og rektor ved den enkelte skole å tolke regelen. Han skriver også at elever skal søke på forhånd, slik at de i etterkant kan dokumentere deltakelse på demonstrasjonen.

Elev- og lærlingeombudet viser til at det både finnes eksempler på skoler som har tillatt å bruke «politisk arbeid» om demonstrasjoner, og på skoler som ikke har tillatt det.

Indregard påpeker at det ofte kan være enklere å få «politisk arbeid» godkjent som dokumentert fravær dersom man har en oppgave på demonstrasjonen; enten som arrangør, vakt, appellholder eller noe slikt. Han foreslår at elever spør arrangørene om de har en oppgave elevene kan utføre.

Powered by Labrador CMS