KS og Nav til fornyet kamp mot sykefravær

15 års innsats har ikke ført fram. I vinter går derfor Nav og KS sammen for å få ned et sykefravær som årlig koster samfunnet milliarder.

KS og Nav har invitert 31 store kommuner fra hele landet med i prosjektet «Ned med sykefraværet –  IA-ledelse 2.0», som sparkes i gang med rådmannssamling hos KS på tirsdag.

Fakta om prosjekt for å få ned sykefravær

  • Disse kommunene er invitert til å delta i et prosjektsamarbeid mellom Nav og KS for å få ned sykefraværet i sektorene pleie og omsorg og barnehager:
  • Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Askim, Stange, Elverum, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg, Skien, Notodden, Kragerø, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Molde, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Bodø, Narvik, Tromsø, Harstad, Hammerfest, Alta, Hamar, Levanger, Steinkjer og Horten.

(Kilde: KS)

NTB

Kommunene som er med, har det til felles at de alle har et sykefravær på over 10 prosent.

– Vi vet at sykefraværet er høyt i kommunal sektor, og rådmennene sier dette er den største arbeidsgiverutfordringen de har, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS.

Hver eneste dag er én av ti arbeidstakere i kommunal sektor borte fra jobb.

– Vi ønsker å bidra til å få fraværet ned, sier Hjertaas til NTB.

Penger spart

Målet med prosjektet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere fraværet.

Bakteppet er avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) fra 2001. I den forplikter kommunene seg til å få ned sykefraværet med 20 prosent, til 6,7 prosent. Det har de ikke klart etter 15 års innsats. Tvert imot har sykefraværet økt fra 8,4 til 9,6 prosent i IA-perioden.

Tall fra kommunenes interesseorganisasjon KS viser at sykefraværet koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig. Vel halvparten av utgiftene påløper i kommunal sektor.

Beregninger viser at en nedgang i fraværet på 1 prosentpoeng, vil kunne spare kommunene for store utgifter.

Trondheim kommune vil kunne spare 34,6 millioner med en slik nedgang, for Bergen anslås beløpet til 44,1 millioner, mens Tromsø vil kunne spare 15,8 millioner.

Omsorg og barnehager

Det er pleie og omsorg og barnehager, med fravær på henholdsvis 11,4 og 12,6 prosent som vil få hovedfokus i prosjektet. På disse områdene har det av flere årsaker vært spesielt vanskelig å få bukt med fraværet.

– Kvinner er i flertall i disse sektorene. Kvinner har nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn, sier Hjertaas.

Hun mener tallene vitner om at Norge fortsatt har et kjønnsdelt arbeidsmarked. For i teknisk og administrativ sektor er fraværet langt lavere i kommunene.

Hjertaas vil ikke si nøyaktig hvilke verktøy kommunene vil få tilgang til gjennom prosjektet, som både handler om forebygging, oppfølging av sykemeldte og mestringsorientert ledelse.

– For å lykkes er det viktig at den øverste administrative ledelsen, altså rådmannen, er med, og at tiltak har forankring i hele organisasjonen, for eksempel i barnehagens ledelse, sier hun.

For å kunne finne ut hva som fungerer, vil forskere fra Fafo følge den første delen av prosessen. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS