Styreleder i Normal Norge, Ester Nafstad, mener norsk ungdom får mye feilaktig informasjon om cannabis. Foto: Kjersti Mosbakk

Fraråder Utdanningsforbundet å samarbeide med Actis

Normal Norge mener at norske skoleelever bør få tilgang på nyansert informasjon om cannabis. Derfor bør ikke Utdanningsforbundet samarbeide med Actis, mener organisasjonen.

 

Utdanningsnytt skrev 7. april om at Utdanningsforbundet har inngått et samarbeid med Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Gjennom samarbeidet ønsker aktørene å arbeide for å gi lærere og elever mer kunnskap om skadevirkningene av cannabis.

Normal Norge fraråder nå Utdanningsforbundet å samarbeide med Actis. Organisasjonen mener det vil gi en ensidig vinkling av informasjonen om cannabis. Normal Norge argumenterer blant annet med at Actis går mot klare anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, UNAIDS, Human Rights Watch, FNs spesialrapportør for retten til helse og FNs spesialrapportør for menneskerettigheter om å avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk, forby tvangsbehandling og slutte med ufrivillige urinkontroller.

Videre mener Normal Norge at det er udemokratisk å bare tilby norske skoleelever Actis sin informasjon. «I norsk skole og andre steder – i det demokratiet vi lever, er det viktig at begge sider av en sak blir belyst. I fag som samfunnsfag har elevene krav på å få vite om begge sider av saken. Vi merker oss at det nye heftet Actis distribuerer til skoler både er veldig politisk og har en ensidig vinkling.» skriver Normal Norge i en e-post til Utdanning.

 

– Skremselspropaganda

Styreleder og talsperson Ester Nafstad utdyper:

– Mye av den informasjonen som distribueres, er feilaktig og til dels motbevist av nyere forskning. Vi ser det som vår jobb å få ut adekvat informasjon. Blant annet mener vi at skremselspropaganda ikke fungerer. Mye av den informasjonen som har gått ut til ungdommene, er overdrevet, sier Nafstad.

Hun forteller at Normal Norge er opptatt av å kommunisere at det ikke er lurt å bruke illegale rusmidler. Normal Norge ønsker å være en samlende organisasjon for alle som ønsker en regulering eller en avkriminalisering av cannabis. Ifølge sin egen nettside arbeider de for legalisering av cannabis med en streng statlig regulering av produksjon og salg. På nettsiden skriver også Normal Norge at cannabis ikke er et ufarlig stoff, selv om det anses som mindre skadelig enn alkohol og tobakk.

– Det er fort gjort å bli dratt inn i noe kriminelt, dessuten vet man ikke helt hva man får i seg. Vi vil også formidle til ungdom at de må oppsøke hjelp dersom de får problemer. Men vi er i kontakt med mange som ikke tør å oppsøke hjelp fordi de er redde for straffereaksjoner.

Nafstad mener det er viktig å ha et tillitsforhold til ungdommene, og hun tror ikke det oppnås gjennom å kriminalisere dem.

– Vi er uenige i et kontrollregime som kan stemple ungdommer som vanskelige kriminelle i ung alder. Det bidrar ikke til åpen dialog.

– Dere viser i e-posten til et hefte som Actis distribuerer til skoler. Det viser seg at heftet ikke sendes ut til skolene, men ligger tilgjengelig på nettsiden Subjectaid.no. Har dere vurdert å legge ut deres informasjon der også?

– Vi har vært i kontakt med dem. De ønsket ikke vårt faktaark på sine nettsider fordi de mener det bryter med deres retningslinjer. Hvilke retningslinjer det var snakk om, er uklart, sier Nafstad.

Les Subjectaids svar: – Uaktuelt å spre positiv informasjon om narkotika. 

 

– Ungdommer er ekstra sårbare

Actis’ generalsekretær Mina Gerhardsen skriver i en e-post til Utdanning at det er uvanlig at en politisk organisasjon har sterke meninger om hvilke aktører andre politiske organisasjoner skal samarbeide med om politiske saker.

– Her står vi jo alle fritt til å kontakte dem vi ønsker å få til noe sammen med og den som kontaktes kan jo velge om man takker ja eller nei til invitasjonen. Actis’ dialog med Utdanningsforbundet handler om å få til bedre rusundervisning i skolen og i profesjonsutdanningene. Målet er at ungdom er bedre rustet når de skal ta sine rusvalg, og at vi lykkes bedre med å komme tidligst mulig inn med hjelp til ungdom som får problemer med rus.

– Normal Norge hevder at mye av informasjonen som distribueres om cannabis er feilaktig, og til dels motbevist av nyere forskning. Hva tenker du om det?

– Debatten om cannabis er preget av svært sterke meninger, påstander og en del myter. Actis er opptatt av å bidra til en mer kunnskapsbasert debatt gjennom å formidle den bredere forskningen på feltet og de sentrale rapportene fra aktører som WHO, FN og EU. Derfor har vi nylig opprettet en kunnskapsbank på nettsiden vår og har en egen rapport som går gjennom de vanligste påstandene og viser hva forskningen sier om dette. Her får vi stadig ny kunnskap, så dette oppdaterer vi jevnlig.

– Normal Norge mener også at det er viktig å ha et tillitsforhold til ungdommene, og tror ikke det oppnås gjennom å kriminalisere dem. Hva er din kommentar til dette?

– Normal ønsker å legge til rette for cannabisbruk gjennom endring av lovverket, mens vi ønsker å forebygge og begrense bruk fordi forskningen er tydelig på at cannabis er et stoff med et klart skadepotensial. Bedre rusundervisning i skolen, tilgjengelige helsesøstre og andre ansatte ved skolen som har kunnskap til å se og gripe inn for å hjelpe når unge begynner å få et rusproblem, er viktig. Det er ingen motsetning mellom det og dagens lover. Erfaringen fra andre land er at ungdomsbruken øker ved avkriminalisering, som i Portugal. Der var det i utgangspunktet få ungdom som brukte cannabis men etter avkriminaliseringen er bruken økt til gjennomsnittsnivå i EU. I Australia, som også har avkriminalisert, gikk debutalderen for cannabisbruk ned. Å hindre cannabisbruk blant unge er spesielt viktig fordi unge hjerner som fortsatt er under utvikling, er særlig sårbare for skadevirkningene fra cannabis, skriver Gerhardsen.

 

Actis er en paraplyorganisasjon som jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Ifølge sin nettside ønsker organisasjonen å være en tydelig stemme og pådriver for en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, på vegne av sine 27 medlemsorganisasjoner. Actis vil være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge.

 

Ingen kommentar fra Utdanningsforbundet

Seniorrådgiver Einar Ove Standal i Utdanningsforbundet bekrefter at Utdanningsforbundet har mottatt synspunkter og kommentarer fra Normal Norge som kritiserer samarbeidet med Actis. Ut over det ønsker han ikke å kommentere saken, men overlater videre argumentasjon til organisasjonene.

Powered by Labrador CMS