Læringsmiljøet er viktig for å unngå frafall

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette på skolen.

Publisert Sist oppdatert

Noen har også konkrete planer om å slutte, slår en ny doktorgradsavhandling fast.

I begynnelsen av april forsvarte Maren Stabel Tvedt doktorgradsavhandlingen sin. Tvedt har undersøkt hvordan psykososiale faktorer i skolen har sammenheng med risiko for å slutte i videregående skole.

– Dette indikerer at det ligger et potensial i å jobbe systematisk med læringsmiljøet. Det har nok vært litt nedprioritert i videregående opplæring, sier Stabel Tvedt ifølge uis.no.

Les også: Rekordmange fortsatte på videregående skole under pandemien

Sjelden impulsivt

Resultatene hennes viser at det psykososiale læringsmiljøet til elever i videregående skole har en viktig rolle for å holde elever motivert til å fortsette å investere innsats i skolen.

– Vi må anerkjenne at ungdom ikke bare trenger å oppfylle faglige krav, men også mening og tilhørighet i videregående skole. Da tror jeg også tiltakene vil bli mer helhetlige, sier hun.

Det å slutte på skolen er sjelden er en impulsiv handling.

– Det er mer en negativ motivasjonsprosess som går over tid, sier hun.

Les også: Faglig svake elever motiverer hverandre til skoleinnsats

Gått «under radaren»

Derfor har hun jobbet med fenomenet intensjoner om å slutte på skolen, og sett på hvordan sammenhengen mellom psykososialt miljø på skolen og intensjoner om å slutte på skolen utvikler seg over tid.

– Vi finner at elever som opplever at læringsmiljøet på skolen blir dårligere i løpet av videregående, har en kraftigere økning i intensjoner om å slutte, sier hun.

Hun peker på to aspekter som utpeker seg i sammenheng med intensjoner om å slutte: Det første er ensomhet blant medelever, det andre er svak emosjonell støtte fra lærere.

Forskerne fant også en elevgruppe med høye skoleambisjoner, men lav faglig selvoppfatning. Disse ser ut til å gått «under radaren».

– Dette er elever som ikke har spesielt dårlige karakterer fra ungdomsskolen og som synes skolen er viktig, men de opplever at det er krevende. Kombinasjonen kan gjøre at de har behov for mye oppmuntring og støtte, men det ser ut som at disse elevene «går litt under radaren», sier hun.

Powered by Labrador CMS