KrFs programkomité vil endre dagens førsteklasse til førskoleklasse

Overgangen fra barnehage til skolen blir for stor, mener KrFs programkomité, som vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse. Dårlig idé, mener Høyre.

Publisert

KrFs programkomité vil at læringen primært skal foregå gjennom lek og flytte kartleggingsprøver til andre trinn, skriver VG.

Leder for programkomiteen, Erik Lunde, understreker viktigheten av leken i klasserommet.

– Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leken legger derfor grunnlaget for et godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhørighet i klasserommet – som er to helt avgjørende forutsetninger for læring, sier han.

Han sier at et klart premiss for seksårsreformen i skolen i 1997 var at det første skoleåret skulle være preget av lek, men mener dette ikke har skjedd blant annet på grunn av stadig nye krav fra politisk hold.

Høyres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde, mener at allerede eksisterende forskjeller blant barna vil øke med KrFs forslag.

– Vi må ikke glemme at Kunnskapsløftet kom fordi så mange barn ikke lærte seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Elevenes sosiale bakgrunn har for mye å si i skolen i dag, og det må vi utjevne, sier hun. (©NTB)

Powered by Labrador CMS