Sosial bakgrunn har mest å si for elevenes utdanningsvalg i videregående skole

Foreldrenes utdanningsnivå har størst innvirkning på elevenes utdanningsvalg i flere europeiske land, viser ny forskningsrapport.

Publisert

Forskere har brukt data samlet inn i Norge, Belgia og Spania for å sammenlikne ungdoms ulike veier gjennom videregående. Det er NIFU som omtaler dette på sine nettsider.

Det er et kjent at utdanning ofte reproduserer snarere enn reduserer sosial ulikhet. Sammen med kollegaer i Belgia og Spania har NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen publisert en artikkel i European Education, som undersøker om dette varierer etter utdanningssystem.

Forskerne bruker data fra tre europeiske byer (Bergen i Norge, Gent i Belgia og Barcelona i Spania) for å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring på tvers av utdanningssystemer i Europa.

Resultatene viser som forventet at sosial bakgrunn, målt som foreldres utdanningsnivå, har størst innvirkning på om eleven er i studieforberedende eller yrkesfaglig program både i 11. og 12. trinn i videregående opplæring.

Analysene viser flere fellestrekk enn forskjeller mellom byene, til tross for at de representerer ulike typer utdanningssystemer, skriver NIFU.

Powered by Labrador CMS