FUG får flest saker om vanskelig samarbeid med skolen

I 2019 fikk Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 584 spørsmål fra foresatte og andre. De fleste av dem dreier seg om vanskelig og fastlåst kommunikasjon med skolen.

Kategorien «vanskelig kommunikasjon med rektor» utgjorde i 2019 44 prosent av alle spørsmålene som FUG fikk i fjor. Det viser deres egen oversikt over hvor mange foreldre som kontaktet dem i løpet av 2019, og hvorfor. Temaet har dominert rådgivningene til FUG i mange år, opplyser utvalget i en pressemelding.

32 prosent av henvendelsene dreide seg om skolens miljø - om bråk og uro i klassen, dårlig klasseledelse og bruk av vikarer.

Fersk FUG-leder Marius Chramer mener det at så mange kontakter dem om vanskelig kommunikasjons med skolen er et tegn på ulike forventinger og at skolene ikke gir nok informasjon til foreldrene om skolehverdagen.

– En del foreldre opplever å ikke bli tatt på alvor når de tar opp vanskelige saker som mobbing og spesialundervisning, sier Chramer.

Han sier en sak ofte har fått utvikle seg over tid og blitt veldig fastlåst før foreldre kontakter dem.

– Da har de behov for at en tredjepart lytter og kommer med råd, sier han.

Ser på lovverket

Marianne Dahlseng, kontorsjef i FUG-sekretariatet forteller at deres utgangspunkt ofte er å se på hva lovverket sier om saken.

– Vi hjelper dem med å sortere, og finne ut hva loven sier. Deretter gir vi råd om hvordan de kan gå frem, og hvem de bør snakke med av andre instanser. Det er sjelden vi involverer oss direkte i en sak, men noen ganger gir vi råd om at de finner en person de stoler på, som kan bistå dem, og kanskje til og med være med på et møte med skoleledelsen, som en bisitter. Vi gir også råd om hvordan saken bør følges opp etter at man har hatt møte med skolen, forteller hun.

Både Dahlseng og Chramer understreker at på de fleste skolene fungerer kommunikasjonen med foreldre godt.

– De som lykkes rigger seg med gode arenaer for samarbeid og er flinke til å definere hva som er skolen og lærernes ansvar, og hva som er foreldrenes ansvar, sier Dahlseng.

En ressurs

På tredjeplass om hva foreldrene kontaktet FUG om i 2019, kom spørsmål om det å ha verv i råd og utvalg på skolen (24 prosent). Mange foreldre er usikre på hva det innebærer å ta verv som for eksempel klassekontakt, eller bli medlem i FAU og SU. Andre lurer på hvilke saker de kan jobbe med og hvilken rolle rektor skal ha.

Chramer tipser om at FUG har mye materiell og informasjon om dette på sine hjemmesider.

– Vi må også jobbe for å gjøre det mer kjent. Vi er en ressurs foreldre kan spille på, det budskapet må vi nå ut med. Jeg har selv vært FAU-representant i mange år, uten å kjenne til den veiledningen som ligger lett tilgjengelig hos FUG, sier Chramer.

Powered by Labrador CMS