Kunnskapsminister Tonje Brenna vil se på hvordan ukrainske lærere kan bidra i norske skoler.

– Det er kjempebra at ukrainske lærere ønsker å bidra i skoler og barnehager

Ukrainske lærere står klar til å jobbe i norsk skole, og skolene trenger dem. Men de må skaffe seg politiattest først.

Publisert Sist oppdatert

– Det er kjempebra at ukrainske lærere ønsker å bidra i skoler og barnehager. Vi ser nå på hvordan vi kan sørge for at de kan bidra raskt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Voksne, ukrainske flyktninger som vil jobbe i skoler eller barnehager må skaffe seg politiattest. Kunnskapsdepartementet opplyser at: "Den som skal ansettes fast eller midlertidig i skole eller barnehage må legge frem en politiattest, og han eller hun må kunne identifisere seg. Politiattesten skal være norsk. Barnehagen eller skolen kan ikke kreve attest fra søkerens hjemsted, for eksempel fra Ukraina."

Dersom flyktningene som vil arbeide har politiattest er det mulig for dem å jobbe i skoler og barnehager.

LES: Oksanas elever sitter i bomberom i Kharkiv - hun underviser dem fra Trondheim

– I utgangspunktet kan de søke og få politiattest når som helst. Det er ikke krav til at man må ha oppholdt seg i Norge for å få politiattest til bruk i Norge og det er ikke krav om botid, sier seniorrådgiver Heidi Venner i Politidirektoratet. Venner opplyser at de vanlige kravene for å få politiattest er blant annet at man har gyldig legitimasjon.

– De må også fremlegge bekreftelse på at de har fått tilbud om en stilling eller et verv hvor det er krav om politiattest. Attesten vil imidlertid normalt være uten merknader når man ikke har vært lenge i Norge, sier Venner.

Midlertidige jobber

Flyktninger med kompetanse innen skole eller barnehage kan få midlertidige stillinger.

– I dag kreves det godkjenning for å få å fast stilling som lærer i norsk skole, men det er likevel mulig å jobbe midlertidig eller som lærervikar uten godkjenning som lærer, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Brenna mener denne ordningen kan fungere en stund.

– Hvis situasjonen bli mer langvarig, må vi ha andre ordninger. I tillegg er utgangspunktet at ukrainere som ønsker å jobbe i barnehager og skoler må ha norsk politiattest, sier Brenna.

Trondheim kommune leter etter kvalifiserte barnehageansatte og lærere blant de nyankomne flyktningene fra Ukraina.

– Vi vil gå i dialog med de voksne flyktningene som kommer om deres kompetanse og hvordan de kan bidra inn i barnehage og skole, sier sier oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Lasse Arntsen.

Den største bemanningsutfordringen

Bergen kommune er i god gang med arbeidet med å ta imot flyktninger, og har opprettet en innføringsavdeling tilknyttet en skole for ukrainske flyktninger som skal bo i mottak. Kommunen har en del ukrainsk-talende ansatte, men kan få behov for flere.

– Vi har et system for å vurdere de ankomnes kompetanse, og vil vurdere i hvilken grad de kan bidra i arbeidet i Bergen. For arbeid i skole og barnehage er likevel politiattest et absolutt krav, og det kan kanskje føre til utfordringer hvis vi skal rekruttere blant dem som kommer til landet nå, sier Frode Nilsen, direktør i Etat for skole i Bergen.

Politidirektoratet opplyser at de prioriterer å utstede politiattester til ansatte i skoler og barnehager.

– Søknader på disse formålene blir prioritert i politiattestenhetens saksbehandling. For tiden har politiattestenheten god kapasitet på å behandle søknader, sier Venner.

– Det er tidlig å si i hvilken grad morsmålslærere er en begrensning, men vi har en del i vårt system som er ukrainsk eller russisk-talende. Det er likevel dette som er vår største bemannings utfordring slik vi vurderer det i dag, sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS