Oleksandra kom til Norge 10. mars og er allerede elev på Lilleby skole. – På søndag skal hun i bursdag til en klassevenninne, forteller Nataliia Khmel.

Trondheim har ingen morsmålslærere som kan ukrainsk

Oksana (9) er et av de første ukrainske flyktningebarna som er på plass i skolen i Trondheim. Det er ventet flere hundre til, men kommunen har ingen lærere som kan ukrainsk.

Publisert Sist oppdatert

Oleksandra (9) flyktet fra krigen i Ukraina og etter bare to uker i Norge begynte hun på Lilleby skole i Trondheim.

– Hun ble godt tatt imot både av læreren og medelever. Men hun forstår ikke språket, forteller Nataliia Khmel. Oleksandra, broren og moren Oksana Khmel bor hos Nataliia. Familien flyktet fra krigen i Ukraina og kom til Norge 10.mars.

Oleksandra snakker ukrainsk, litt engelsk og ikke noe norsk. Hun trenger både noen som oversetter det som skjer på skolen og morsmålsopplæring, men Trondheim kommune har ingen ukrainsk-språklige lærere.

– Rektor på Lilleby skole meldte til kommunen at Oleksandra har behov for ukrainsk opplæring, men vi har fått vite at det ikke finnes ukrainsk lærer til henne, sier Nataliia. Trondheim kommune bekrefter at de ikke har ukrainske lærere.

– Per i dag har vi ingen morsmålslærere i ukrainsk ansatt i grunnskolen i Trondheim kommune, sier Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim.

Les også: Ukrainske Lilia lærer sine norske elever om krigen

Har bare lærere som kan russisk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Trondheim kommune om å ta imot 740 flyktninger, og de fleste som kommer er kvinner og barn. Natalii Khmel har bodd i Norge i mange år, og kjempet for at hennes egen sønn skulle få ukrainsk morsmålsopplæring. Det har han ikke fått, men hun mener dette må endres når det kommer så mange ukrainske barn til byen.

– På skolen som driver med morsmålsopplæring fikk vi vite at den eneste muligheten er opplæring på russisk, sier Nataliia.

Moren Oksana mener dette ikke er tidspunktet hvor datteren skal lære seg russisk.

– Språkene er ulike, og Russland har gått til krig mot Ukraina, sier Nataliia.

Faren til Oleksandra er igjen i Ukraina og kjemper i krigen.

Kommunen har ingen ukrainske lærere

I følge opplæringsloven har barn med annet morsmål rett til særskilt norskopplæring, og om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring.

– For å tilsette morsmålslærere i et språk må det være et visst antall barn som skal ha opplæring i dette språket. Som regel tilsetter vi ikke morsmålslærer i et språk før vi har nok elever til å kunne lyse ut minst 20 % stilling, sier Arntsen. Nå er kommunen bedt om å ta imot 750 flyktninger fra Ukraina, en stor andel av dem er barn.

– Nå som det kommer mange ukrainske barn inn i skolene våre vil det både være behov for og grunnlag for å tilsette morsmålslærere i Ukrainsk, og det er noe vi vil gjøre i Trondheim, sier Arntsen.

– Har dere utlyst stillinger og søkt etter lærere som kan ukrainsk?

– Det er på trappene, sier Arntsen.

Krever at lærere snakker både norsk og ukrainsk

Moren til Oleksandra, Oksana Khmel er utdannet lærer og har jobbet som lærer i 23 år. Hun håper å få jobbe som lærer i Norge for flyktningebarna, men opplæringsloven kan stå i veien.

– Når vi lyser ut etter morsmålslærere i Trondheim kommune forholder vi oss til en forskrift til opplæringsloven som slår fast at søkerne må ha gode kunnskaper i norsk i tillegg til det gitte morsmålet, sier Arntsen. Men også her kan det komme endringer.

– Som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina jobbes det nå på nasjonalt nivå med å vurdere eventuelle dispensasjoner fra disse kravene, sier Arntsen.

Powered by Labrador CMS