Alta videregående skole og de andre videregående skolene i Finnmark og Troms stenger i minst to uker.

Troms og Finnmark innfører hjemmeskole på alle videregående skoler i minst to uker fremover

Elever ved videregående skoler i Troms og Finnmark skal få digital undervisning fremover som følge av nye koronatiltak.

Elevene skal i hovedsak ikke møte på skolen. Tiltaket trer i kraft fra førstkommende mandag og gjelder i minimum to uker fremover.

– Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, sier divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå.

Han påpeker at dette ikke innebærer stengning av skolene, men at det i hovedsak skal være digital undervisning for å dempe smitte og avhjelpe kollektivtransport.

Les denne: Viken innfører hjemmeundervisning for videregående skole fra mandag

– I noen av kommunene i Troms og Finnmark er det lite smitte. Men elever herfra møter elever fra kommuner med mer smitte på bussen og på skolen og i samfunnet for øvrig. Derfor er det viktig å ta et helhetlig grep. Skolebussene er mange steder fulle, og det er trengsler i pauser og friminutter ved mange av skolene våre. Énmetersregelen er vanskelig å overholde. Derfor går vi nå til dette steget, sier Krudtå.

Fra før har Viken fylkeskommune innført samme tiltak for elever i videregående skole.

Powered by Labrador CMS