– Barnehagene må driftes slik at vi får mest mulig igjen for pengene

Knut Storberget skal lede utvalget som skal se på fordeler og ulemper med dagens finansieringssystem for private barnehager.

Publisert

Hvorfor trengs et slikt utvalg?

Dette er et utrolig viktig utvalg. Det er viktig at vi ser på hvordan vi finansierer velferden fremover, slik at vi får mest mulig igjen for pengene, men på en slik måte at vi får gode og bærekraftige barnehager.

Hva mener du med bærekraftige barnehager?

At de er politisk bærekraftige. At en kan enes politisk om hvordan en skal drifte alle barnehager i Norge, slik at en bruker pengene på en slik måte at tilbudet styrkes.

Nå er det både store kjede-barnehager og små private barnehager. Hvordan skal du sikre at alle får betingelser som gjør det mulig å drive gode barnehager?

Det er mange hensyn å ta, men det er jeg trygg på at vi sammen skal finne en løsning på. Vi trenger alle typer barnehager.

Hvilke erfaringer har du med barnehager?

Jeg har selv vært storkonsument av barnehager og hatt barn der i om lag 12 år. Gode barnehager er viktig både for barn og foreldre. Vi skal trekke veksler på forskning og materiale som allerede er laget. Men det er ikke lett å lage ordninger som favner alle.

Knut Storberget (56)

Statsforvalter i Innlandet fylke. Tidligere stortingsrepresentant og justisminister for Arbeiderpartiet.

Skal lede barnehageutvalget, som består av medlemmer fra Virke, KS, Private Barnehagers Landsforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Utvalget startet arbeidet i slutten av februar og skal levere slutt-rapport 15. juni i år.

Dere har dårlig tid, dere skal levere en rapport 15. juni. Går det?

Ja, det er jeg sikker på. Det er ikke alltid en får et bedre resultat fordi om en har bedre tid. Her er det ikke tid til å ri sine kjepphester, dem må en legge igjen på gangen og finne mål en kan enes om.

Du har fått med deg medlemmer fra mange ulike organisasjoner. Hvordan skal du få dem til å samarbeide?

Jeg var mekler da Troms og Finnmark slo seg sammen. Det gikk det også, så dette tror jeg skal gå helt fint. Jeg har fått med meg masse dyktige folk.

Du har vært med på å lage en del rapporter. Tror du denne vil bli brukt eller havner i den store skuffen?

Jeg hater å tenke på at den jobben vi gjør, bare blir lagt i en skuff. Vi må gå inn for å lage en så god rapport at de er nødt til å bruke den.

Hvordan skal dere gjøre det?

Vi må prøve å lage realistiske forslag som står seg blant både politikere og barnehagene. Da tror jeg denne rapporten vil bli brukt. Vi skal ikke skrive en murstein av en rapport, men få med rammevilkår som står seg over tid.

Kommer dere til å komme med konkrete forslag til endring?

Det håper jeg. Men det er lettere å uttale seg nå, før vi er i gang med arbeidet. Jeg gleder meg til å ta fatt.

Powered by Labrador CMS