Oslo. Universitetet p Blindern. Forelesning i auditorium 1 ved Samfunnsvitenskapelig fakultet i Oslo.

Utvalg skal evaluere finansieringen av høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet vil ha mer ut av de offentlige milliardene som finansierer norsk utdanning og forskning. Nå skal et utvalg evaluere pengebruken.

I 2021 mottar norske universiteter og høyskoler over 40 milliarder fra staten for finansiering av utdanning og forskning. I tillegg kommer midler fra blant annet Norsk forskningsråd. Mandatet til utvalget er å vurdere helheten i den statlige finansieringen, opplyser Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding torsdag.

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker. Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utvalget opprettes i etterkant av stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Nylig avgått styreleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Siri Hatlen, leder utvalget. Rapporten skal overleveres KD innen 15. mars neste år.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS