Helsedirektør Bjørn Guldvog, statsminister Erna Solberg og Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen tidligere i år.

Åpner samfunnet igjen – men regner fortsatt med utbrudd i skoler og barnehager

Selv om samfunnet åpnes opp igjen vil fortsatt trafikklysmodellen gjelde for skoler og barnehager. Hos FHI regner de fremdeles med en viss smittespredning blant barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

Gjenåpningen av Norge er et faktum.

Lørdag klokka 16.00 blir det en mer normal hverdag i Norge når samfunnet gjenåpner omtrent for fullt. Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag. Blant annet forsvinner enmetersregelen, og det blir ingen restriksjoner på arrangementer og sammenkomster.

– Jeg tror ikke alt blir akkurat som før. Jeg tror det som vi har vært igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vond, sa Solberg.

Fremover kan kommunene imidlertid fortsatt innføre lokale tiltak for å begrense smitte. Trafikklysmodellen kan brukes hvis det oppstår store og uoversiktelige smitteutbrudd, men dette er i unntakstilfeller.

Les også: Foreldre mener det er trygt å sende barna på skolen

En annen endring er at folk heretter skal ta mer ansvar for både testing og smittesporing og det legges opp til økt bruk av selvtesting i skolene.

I Oslo-skolen er for eksempel får elevene med seg tester hjem slik at foreldrene kan hjelpe de yngste barna med testing to ganger i uka.

Skoler vil fortsatt kunne bruke en kort periode av målrettet, midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd, men slik testing vil være frivillig, ifølge Folkehelseinstituttet.

Pål Surén, spesialist i barnesykdommer hos Avdeling for barns helse og utvikling i FHI utdyper overfor Utdanningsnytt:

– Når vi er tilbake til normal hverdag, ser vi for oss at testing hovedsakelig skal være frivillig og brukes på de som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Massetesting (jevnlig testing) er imidlertid et virkemiddel som kan være aktuelt ved større utbrudd, for å «rydde opp» i en vanskelig situasjon, for eksempel med mye sykdom og fravær, skriver han i en e-post.

Regner fortsatt med utbrudd

Surén peker på at det har vært høy smitteforekomst i Oslo, de sentrale Viken-kommunene og enkelte andre kommuner omkring skolestart.

– Dette har skapt mye turbulens, fordi TISK-systemet ble overbelastet. Mange elever havnet i karantene og naturlig nok oppsto det også mye engstelse. Siden uke 35 har situasjonen snudd. Vi tror massetestingen i ungdomsskoler og videregående skoler har bidratt til dette, i kombinasjon med at vaksinasjonsdekningen stadig blir bedre hos voksne, sier han og forklarer hvorfor man nå trapper opp testingen i Oslo samtidig som landet ellers åpnes opp:

– Massetestingen i barneskoler ble planlagt på et tidspunkt da smitteforekomsten var adskillig høyere enn nå. Oslo kommune ønsker å sette i gang likevel, men vil vurdere behovet på nytt i uken etter høstferien. Vi er enige i den vurderingen.

Surén skriver at FHI fortsatt også regner med en viss smittespredning blant barn og tenåringer fremover.

Vaksinering av tenåringer vil bidra noe til å begrense smittespredning i denne aldersgruppen, men ettersom de bare anbefales én vaksinedose, og beskyttelsen mot smitte da ikke er like god som etter to doser, må man regne med en viss smittespredning. Økt vaksinasjonsdekning blant voksne med to doser kan imidlertid bidra til mindre smittespredning i samfunnet generelt, sier han.

– Blant barn på barneskoler og i barnehager må vi regne med en del smitte det neste året. Det kan også skje større utbrudd noen steder. Konsekvensene av slik smittespredning og utbrudd er imidlertid små, da barn sjelden blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder i hovedsak også for barn med kroniske sykdommer og tilstander.

Råd for sykdom

Ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smakssans, nedsatt allmenntilstand):

  • Hold deg hjemme
  • Test deg (først og fremst ungdom og voksne, testing av barn kan vurderes med foresatt, hvis for eksempel barnet er nærkontakt med noen som er bekreftet smittet).

Når du kan vende tilbake til jobb, skole osv.

  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme tilallmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Powered by Labrador CMS