Fagskolestudentene takket politikerne med sølvballonger

I dag ble fagskoleinnstillingen behandlet i Stortinget. Mellom 20 og 30 studenter stilte med sølvfargete ballonger med "Takk" på. Takken gikk til politikerne for at de har lyttet til studentene.

Publisert

Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget behandlet i dag stortingsinnstillingen om fagskolene. Bakgrunnen er Stortingsmeldingen om fagskolene, «Fagfolk for fremtiden».

– Vi er veldig fornøyde med forslagene som nå skal vedtas, samstemmer studentene Espen Walby, fra Fagskolen Oslo og Akershus, Aina Celine Haugland fra Fagskolen Oslo og Akershus, Marius Risnes fra Fagskolen Oslo og Akershus og Ewa Slomila fra Treider fagskoler.

 

Sammen med et 20-talls andre studenter hadde de fire møtt opp på Løvebakken med hver sin ballong med «Takk» på. Etter samlingen dro studentene inn på Stortinget i samlet flokk. De hadde bestemt seg for å følge stortingsdebatten fra galleriet.

Fagskoleutdanningene vil fra nå av være anerkjente som "høyere yrkesfaglig utdanning". Det bestemte en samlet komité i dag. Fagskoleutdanningene kal dessuten gi studiepoeng, i stedet for fagskolepoeng. Og studentene skal få rett til to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.

 

Glad for gjennomslag

– For oss studenter er dette en stor dag, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

– Vi er veldig glade for at politikerne samlet går inn for å anerkjenne fagskoleutdanningene som høyere yrkesfaglige utdanninger på lik linje med annen høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at utdanningene fortsatt har sterke bånd til yrkeslivet, påpeker hun.

Et annet viktig punkt for studentene, som det i dag ble fullt gjennomslag for, er lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

– Det vi ønsker oss nå, er en forpliktende opptrappingsplan for flere studieplasser. Det fikk vi ikke gjennomslag for. I tillegg blir det viktig at institusjonene i høyere utdanning finner fram til systemer for å kunne beregne læringsutbyttet til fagskolestudentene, slik at man så raskt som mulig får innført et rettferdig system for beregning av studiepoeng, sier Kjørholt.

Hun er opptatt av gode overgangsordninger både for fagskolestudenter som vil inn i høyere utdanning og personer som har høyere utdanning og som ønsker seg inn i fagskolene.

 

En bra dag for fagskolesektoren

– Dette har vært en god dag for fagskolesektoren, sier saksordfører Tone Merete Sønsterød (Ap) til Utdanning etter debbaten. - Vi fikk til et bredt flertall i Stortinget for de fleste forslagene i innstillingen.

– Både for fagskolestudentene, for NHO og LO, for arbeidslivet og næringslivet vil de beslutningene Stortinget fattet i dag ha stor betydning, sier hun.

Det hun er skuffet over, er at det så langt ikke har vært mulig å få til en forpliktende opptrappingsplan for flere studieplasser.

– Ap foreslo en økning på 1000 studieplasser, men det fikk vi ikke gjennomslag for, konstaterer hun.

– Hvorfor er en opptrappingsplan så viktig nå?

– Jeg er bekymret for den økte ungdomsledigheten og for mangelen på fagarbeidere de nærmeste årene. Beregninger SSB har gjort for 2016 viser at 134 000 personer nå er arbeidsledige. Og fallet i sysselsettingen har vært størst blant ungdom under 25 år, påpeker hun.

I dag er ungdomsledigheten på 8,8 prosent. Det betyr at rundt 32 000 ungdom er arbeidsledige.

Ellers er Sønsterud godt fornøyd med at tiltakene skal evalueres etter tre år - ikke etter fem - som var det opprinnelige forslaget. - Det gir oss mulighet til å justere kursen underveis, påpeker Sønsterud.

 

Søkertallene til fagskolene øker

Nasjonalt opptakskontor for fagskolene opplyser at antall søkere pr 16. april 2017 var 6177, mot 5835 i fjor. Søkertallene for årets opptak viser en økning på over 300 søkere i forhold til 2016.

 

Powered by Labrador CMS