Færre velger å ta fagskoleutdanning

Høsten 2016 var det 14.750 studenter ved norske fagskoler, ifølge SSB-tall.

Dette var en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

Mens det var en økning på 200 studenter på fagskoleutdanninger kortere enn to år fra 2015 til 2016, var det 600 færre studenter på toårige utdanninger, sier fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Nedgangen skyldes samtidig at det blir færre mannlige studenter ved fagskolene. I 2016 var det 330 flere kvinnelige studenter i fagskoleutdanning enn i 2015, mens det var 730 færre menn. Siden 2013 har det også blitt om lag 10 færre fagskoler hvert år, ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Hele 41 prosent av studentene i 2016 var eldre enn 30 år, og nesten 20 prosent av studentene var over 40 år. Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring og en slik alderssammensetning tyder på at det også er vanlig å ha et opphold mellom videregående opplæring og fagskoleutdanning.

Powered by Labrador CMS