Terje Skyvulstad er nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Marianne Ruud

UDF mener det er feil å gi fagskolestudentene studiepoeng

- Fagskolemeldingen kan føre til at fagskolenes styrkes. Men vi er uenige i noen grep, blant annet det å gi fagskolestudentene studiepoeng, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Publisert

Skyvulstad mener det beste hadde vært at fagskolestudenter fortsatt får fagskolepoeng.

- Utdanningsforbundet ser det som viktig at fagskolene beholder sin egenart som korte yrkesrettede utdanninger. Vi mener fagskoleutdanningene ligger på et nivå under høgskole- og universitetsutdanning. Det å gi fagskulestudenter studiepoeng, mener vi bare vil skape forvirring, sier Skyvulstad til Utdanning.

Han mener fagskolene bør være noe annet enn en mellomstasjon til høyere utdanning.

- Fagskoleutdanningene bør være korte praksisbaserte utdanninger, sier Skyvulstad.

- Statsråden synes ikke det er forvirrende at fagskolestudenter får studiepoeng. Han mener tvert imot at studiepoeng er en betegnelse alle kjenner. Samtidig sier han at det er opp til institusjonene i høyere utdanning å vurdere hvor mange studiepoeng fagskolestudentene skal få, basert på det studiet de søker i høyere utdanning. Kan ikke en slik gjennomgang av det faglige innholdet sikre kvaliteten?

- Vi mener dette bør være en god praksisrettet yrkesutdanning. Vi frykter at det skapes en forventning om at alle som begynner på en fagskoleutdanning skal ta høyere utdanning. Det mener vi er et feil signal å gi, sier Skyvulstad.

- Isaksen sa på pressekonferansen i dag at fagskolene skal få flere lærere med pedagogisk utdanning. Hva mener du om det?

- Planen er at kompetansebehovet til alle lærerne i fagskolene skal kartlegges. Det har aldri skjedd før, så det er et grep vi er veldig godt fornøyde med. For skal kvaliteten på fagskolestudiene styrkes, så er lærerkompetansen selvsagt helt avgjørende, sier han.

Skyvulstad mener dessuten at myndighetene må satse på de utdanningene næringslivet etterspør.

- Stortingsmeldingen foreslår en mulig utvidelse til treårige studietilbud i særskilte tilfeller. Hva mener du om det?

- En slik målsetting vil fort kunne komme i konflikt med målet om korte yrkesrettede utdanninger.

Powered by Labrador CMS