Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Foto: Utdanningsforbundet

– Lærerne må rette seg i ryggen og breie seg litt

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal oppfordrer lærerne til å utnytte tolkningsrommet de nye læreplanene gir. Og han forventer seg debatt om sidemålskarakterene.

Publisert Sist oppdatert

– Det er flott at Jan Tore Sanner peker så tydelig mot skolens grunnlov og verdigrunnlaget. Og at han understreker at utdanningen skal fremme lærelyst, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Mandag la kunnskapsministeren frem de nye læreplanene: Kompetansemålene er kraftig redusert, elevene skal få mer lek, mer praktisk undervisning, samt lære mer om kritisk tenkning og digital dømmekraft. De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring, er tatt inn i fagplanene i varierende grad.

Handal tror sektoren er optimistisk.

Spent på vurderingstekstene

– Det er mange spente lærere der ute som gleder seg til å ta fatt på fortolkningsarbeidet, sier han.

– En ting er jo hva som står i læreplanene. En annen ting er hvordan lærerne skal tolke dem og sette dem ut i praktisk undervisning. Det er vanskelig og tidkrevende, men kjempespennende. Det er jo dette lærere kan, sier han og understreker at det er viktig at lokale skolemyndigheter og skoleledere nå legger til rette for at jobben kan gjøres.

Handal har tidligere etterspurt nye vurderingsordninger i arbeidet med læreplanene. Han håper de nye vurderingstekstene vil bidra til å minske noe av stresset og presset elevene opplever.

– Sanner sier at vurderingene skal bidra til lærelyst. Det tar jeg som et positivt signal. Men jeg skulle ønske departementet og regjeringen hadde brukt mer tid på den delen av læreplanfornyelsen, sier Handal.

– Trangt mandat

De nye læreplanene, som nå ligger ute på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, inneholder alle en underveisvurderingstekst etter de trinn det er angitt kompetansemål etter, og en standpunktvurderingstekst etter de trinnene hvor det skal gis standpunktvurdering. Eksamensordningene er imidlertid ikke klare ennå.

Et utvalg satt ned i 2018, er i gang med å utrede ulike ordninger. Disse skal ut på høring.

Kritikere har imidlertid hevdet at utvalget vingeklippet.

– Departementet har laget et veldig trangt mandat for eksamensutvalget. Jeg mener de er kommet feil på banen når det gjelder vurdering, sier Handal.

Samtidig oppfordrer han lærere til "å rette seg i ryggen og breie seg litt".

– Det er et handlingsrom her som er større enn vi kanskje har tenkt. Lærerne må ta ansvar for å dyrke frem lærelyst med vurderingsarbeidet de gjør.

– Bruk tolkningsrommet

Utdanningsforbundets leder tror departementet gjorde klokt i å lytte til innvendingene om at de tverrfaglige temaene var tatt ut av flere læreplaner. På Utdanningsdirektoratets anbefaling er bærekraftig utvikling tatt inn igjen i norskfaget, folkehelse og livsmestring er tilbake i engelsk, og demokrati og medborgerskap inne igjen i både matematikk, naturfag, kroppsøving og musikk.

– Men jeg må si at det er underlig at bærekraft ikke er nevnt i matematikk for eksempel, sier Handal.

Der får han støtte fra Sosialistisk Venstreparti. SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, mener bærekraftig utvikling burde vært inkludert i fagplanen i både engelsk og matematikk.

– For å nå de internasjonale klimamålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Engelsk og matematikk utgjør en svært stor del av timetallet i skolen og vil derfor være sentrale fag i skolens tverrfaglige arbeid, skriver Fagerås i en e-post.

– Ikke minst engelsk er spesielt godt egne til drøfting av vår tids viktigste utfordringer, mener hun.

Handal oppfordrer lærerne til å huske på at skolen også kan jobbe med ting som ikke står i fagplanene.

– Overordnet del skal uansett gjelde, men lærerne må utnytte tolkningsrommet det samlede læreplanverket gir. Stortinget har selv slått fast at lærerne har metodeansvaret.

Venter sidemålsdebatt

Handal er dessuten spent på hvordan sektoren vil reagere på at regjeringen fjerner karakterer i sidemål.

– Våre medlemmer er delt i spørsmålet om hvordan karakterer skal settes i norsk, og spesielt hvordan sidemål skal vektes. Her vil dette komme en debatt.

– Hva mener du selv?

– Jeg forstår begge sider i den diskusjonen, men tenker at det er verdt å prøve ut. Så må myndighetene også ta innover seg at sektoren er så delt som den er.

RETTELSE: Utdanningnytt skrev først at departementet arbeidere med ytterligere vurderingstekster til fagene. Det stemmer ikke. Alle de nye fagplanene inneholder en underveisvurderingstekst etter de trinn det er angitt kompetansemål etter, og en standpunktvurderingstekst etter de trinnene hvor det skal gis standpunktvurdering. Eksamensordningene i fagene er imidlertid ikke klare. De skal sendes på høring, og ferdigstilles først senere."

Powered by Labrador CMS