Det er ikke alle som ville syntes at det var greit å bytte beite. Noen ville kanskje sett på det som et nederlag, sier Jo Stuan. Han er tidligere kommunalsjef i Trysil, og håper flere lærere forteller om sine opplever av å ha blitt mobbet. Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen
Det er ikke alle som ville syntes at det var greit å bytte beite. Noen ville kanskje sett på det som et nederlag, sier Jo Stuan. Han er tidligere kommunalsjef i Trysil, og håper flere lærere forteller om sine opplever av å ha blitt mobbet. Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Tidligere kommunalsjef i Trysil og rektor: – Vi må snakke om mobbing av lærere

Tidligere kommunalsjef i Trysil kommune håper flere lærere snakker om sine mobbeopplevelser.

Publisert

– Åpenhet gjør at de som sliter, kan tørre å be om hjelp, sier Jo Stuan, tidligere kommunalsjef i Trysil.

Da han satt i stillingen, ordnet kommunen det slik at lærer Kjærsti Floden fikk bytte jobb etter at hun hadde opplevd å bli mobbet av elevene.

– Slike saker er vanskelige, sier Stuan.

– En lærer er jo en lærer. Det er ikke alle som ville syntes at det var greit å bytte beite. Noen ville kanskje sett på det som et nederlag.

Stuan er selv utdannet lærer og har jobbet som både lærer og rektor.

– Jeg har sett lærere som har slitt, og det er vanskelig. Hva skal en gjøre? Det er fint med overordnede planer, men alle saker er forskjellige. Det finnes ikke enkle svar. Hvordan en skal løse det, er ikke lett å si. Det er nesten som en gordisk knute, mener han.

 

– Lettere å si ifra i dag

Utdanning har også vært i kontakt med rektoren som fungerte ved skolen der Kjærsti jobbet da mobbingen startet. Han ønsker ikke å uttale seg i saken. Men Staffan Bergqvist, rektoren som hjalp Kjærsti med å flytte over til voksenopplæringen, bekrefter hennes historie.

– Det var en vanskelig situasjon. Heldigvis ble Kjærsti og jeg enige om at det var til det beste for henne. Jeg har ikke opplevd at vi ikke har fått til en ordning der læreren har kunnet stå i klasserommet, forteller Bergqvist, som har vært i skoleverket nesten 30 år.

Han jobbet kun ett år sammen med Kjærsti før hun flyttet over til voksenopplæringen.

– Spør du dine lærere om hvordan de har det i klasserommet?

– Ja, i medarbeidersamtalene. Noen lærere kommer og forteller hvordan de har det ellers også. Det er litt personavhengig om de vil dele med meg. Det er nok lettere å si ifra om ting i dag. Mitt inntrykk er at også kollegaer støtter hverandre og snakker sammen om hvordan de har det i klasserommet, sier rektor Bergqvist.

 

Husker en episode

Lærer ved Trysil ungdomsskole, Gry Torgals, har hatt Kjærsti Floden som både lærer og kollega.

Hun kan ikke huske noen episoder fra da hun selv gikk på skolen, men etter at hun begynte å undervise, vet hun at det var en episode i klassen der hun selv var kontaktlærer.

– Om jeg gikk til rektor den gangen, husker jeg ikke helt. Sannsynligvis sa jeg ifra. Og jeg tok det i alle fall opp med klassen. Akkurat hva jeg sa og gjorde, husker jeg ikke, men jeg holder av og til tordentaler for klasser jeg har ansvar for. Jeg finner meg ikke i at noen er ufine mot andre, enten det er elever imellom eller mot en lærer, sier Torgals.

 

Powered by Labrador CMS