– Det var morsomt å ha praksis på ungdomsskole, synes lærerstudent Ida Groven. Foto: Kari Oliv Vedvik

Masterstudenter er lite fornøyd med studiet

Ikke alt er like gjennomtenkt for første kull ut på masterstudiet, mener lærerstudenten Ida Groven. Blant annet røyk praksisen i Tanzania.

Publisert

Spørreundersøkelsen Studiebarometret viser at studenter ved lærerutdanningen ved Universitetet Sørøst-Norge er lite fornøyd med organiseringen av studiet. Utdanningen fikk bare en skår på 2,8, der 5 er høyest. Det er blant de dårligste på landsbasis.

– Det kan nok stemme. Blant annet var det en liten kamp for å få de valgfagene vi ville ha. I utgangspunktet sto naturfag og gym på lista, men så ble disse fjernet. Dette er populære fag. Nå får vi det allikevel. Jeg har valgt gym, men vet ikke om jeg får ønsket mitt oppfylt, forteller Ida.

Dette er tredje gang Utdanning møter Ida. Første gang var da hun startet høsten 2017, forrig gang for litt over et år siden. Hun er nå inne i sitt fjerde semester på veien mot å bli lærer for de eldste barna i grunnskolen. Ida har jobbet som lærervikar siden hun var 18 år, på barneskole.

 

Forberedelser

Når Ida treffer Utdanning denne gangen, er hun inne i sin siste av tre ukers praksis i denne omgang på Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen utenfor Drammen. Hun har fått testet sine undervisningsferdigheter.

– Ja, jeg har til og med fått prøvd meg på fag jeg ikke har til vanlig, forteller Ida, som har valgt å fordype seg i matematikk og samfunnsfag.

– Er det mer forberedelser når en har fag en ikke har så mye kunnskap i?

– Det er like mye forberedelser uansett, men det er nok litt lettere å forberede en time i fag en har fordypning i.

Vi møtes også denne gangen på campus i Drammen. I foajeen står mange elever på stand for å presentere sine elevbedrifter.

– Noen av elevene jeg har hatt i praksis, er her. Det er veldig moro at de har kommet så langt som til finalen, de er skikkelige kreative, sier lærerstudenten med et stort smil.

Neste praksisperiode vil bli en observasjonspraksis på videregående skole.

– Vi skal se på overganger; hva som gjøres for at overgangen mellom ungdomsskole og videregående blir best mulig. Det er nytt at vi som går på lærerstudiet, skal ut i en slik overgangspraksis.

 

Tett oppfølging

Ida er veldig fornøyd med praksisperioden og har bare lovord å si om hvordan perioden var lagt opp.

– Vi studentene har hatt timer og observert hverandre. I tillegg er praksislærer til stede når vi har undervisning og gir oss veiledning etterpå.

Til sammen har Ida vært ute i 12 ukers praksis, og hun føler at det er meget nyttig å få testet seg i klasserommet.

– Noen ganger kan en time bli urolig. Det er jo ungdommer, og mye skjer. Da er det godt å få høre fra praksislærer at det av og til skjer med han også.

– Er det noe du savner?

– Jeg skulle gjerne visst litt mer om alt det andre, det som ikke skjer i klasserommet eller har med å forberede en time å gjøre. Sånn som hva det innebærer å være kontaktlærer, hvordan rette og gi gode tilbakemeldinger på prøver. Det kan jo hende det kommer litt mer om dette senere i studiet.

 

Avlyst Afrika-tur

Egentlig hadde Ida planlagt å bruke sommeren til praksis i Tanzania, men sånn ble det ikke.

– Nei, vi var ikke mange nok, så det ble avlyst. Det var veldig uheldig for meg at det ikke gikk. Det har visst ikke skjedd tidligere. En del av studentene skulle på utveksling i høst, og det lot seg ikke kombinere å gjøre begge deler, så en antar at det også har en sammenheng. Tidligere, da det var fireårig utdanning, kunne en ta barneskolepraksisen i Tanzania og i tillegg  ta utveksling. Nå er det ikke sånn, forklarer Ida.

 

Ungdomsskolen frister

Dermed blir det praksis på en barneskole i Norge neste vår. Høstsemesteret vil bli brukt på valgfag, som i Idas tilfelle er kroppsøving på campus Bakkenteigen i nærheten av Horten.

– Vi er flere som skal pendle sammen, med bil. Så det går greit en periode.

Ida har kjøpt seg leilighet på Vestfossen i Buskerud, vel to mil fra Drammen og seks mil fra Bakkenteigen. Hun pendler til campus, som oftest med tog, men noen ganger sitter hun på med faren sin, som pendler samme strekning.

Da vi traff Ida sist, rett før jul i 2017, trivdes hun bra. Hun tilbrakte langt mer tid på campus enn hva hun hadde trodd før hun begynte. Medstudentene var rett og slett så hyggelige.

– Sånn er det ennå. Vi var også i Berlin og Krakow på studietur i fjor vår. Veldig bra opplegg som var organisert av to av foreleserne, som var veldig relevant for pensum. En sånn tur gjorde oss jo enda mer sammensveiset, så det er det aller beste ved å gå her: studievennene mine.

Ida har en bachelorgrad i økonomi, men fant ut at hun istedenfor skulle satse på læreryrket. Da hun begynte høsten 2017, hadde hun som mål å jobbe med de eldste barna i barneskolen.

– Nå er jeg ikke like sikker lenger. Det var morsomt å være på ungdomsskole også. Men det kommer jo litt an på hvor det blir ledige jobber i nærområdet når jeg er ferdig, og det er jo ennå en tid til jeg trenger å bestemme meg, sier andreårsstudenten.

Da Ida startet høsten 2017, var de 185 studenter som startet på Grunnskolelærer 5. til 10., nå er de 139 som fortsatt henger med.

 

Powered by Labrador CMS