Vi kan ikke ha samme forventinger til lærere som akkurat er ferdig med utdanningen sin og lærere som har jobbet i flere år, skriver Silje Marie Bentzen i dette innlegget. Personene på bildet har ingenting med innlegget å gjøre. Arkivfoto: Utdanning

«Vi kan ikke vente oss det samme av nyutdannede lærere som av lærere som har jobbet i flere år»

Alle lærere vet at man har ulike forventinger til den forsiktige ettåringen i tilvenning i barnehagen og femåringen som føler seg som kongen på haugen.

Alle lærere vet at den lærelystne og ivrige førsteklassingen har mye viktig kunnskap og mange gode erfaringer med seg, men at man ikke kan forvente de samme kunnskapene og erfaringene som hos femteklassingen. Alle lærere husker mest sannsynlig hvordan det var å være nyutdannet lærer, og at det som føltes vanskelig da, er hverdag nå.

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.2/2017

 

 

Vi kan ikke ha samme forventinger til lærere som akkurat er ferdig med utdanningen sin og lærere som har jobbet i flere år. Nettopp derfor inngikk KS og Kunnskapsdepartementet i 2009 en intensjonsavtale. Den har blitt videreført som en kvalitetsavtale om at alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole skal få en veiledningsordning som sikrer god overgang fra utdanning til yrke.

Den nyeste evalueringen av veiledningsordningen (Rambøll 2016) viser at i fjor fikk kun seks av ti nytilsatte nyutdannede lærere tilbud om en veiledningsordning. Av disse har 45 prosent veiledning annenhver måned eller sjeldnere. Evalueringen slår fast at overgangen fra studenttilværelsen til yrkesutøvelsen kan være et praksissjokk. At én av tre lærere slutter i løpet av de fem første årene i yrket, gir virkelig grunn til bekymring.

 

23. februar behandler Stortinget et forslag om å vedta en nasjonal veiledningsordning. Vi har positive forventinger til et klokt vedtak, slik at hvem som får den beste overgangen fra utdanning til yrke, ikke blir tilfeldig.

Mens vi venter, vil vi utfordre lærerprofesjonen: Hva kan den gjøre for å ta imot nyutdannede på en bedre måte? En måte som er utviklende for hele profesjonsfellesskapet og som demper praksissjokket, bedrer overgangen og beholder de nyutdannede i yrket.

 

I tiden fremover lyses årets ledige lærerstillinger ut. Hvordan kan vi få en bedre lederkultur som gir nyutdannede differensierte og tilpassede oppgaver?

Hvordan kan hele profesjonen være støttende, og samtidig anerkjenne, verdsette og være nysgjerrig på hvilken fersk kompetanse de nye besitter? Hva vet de om det nyeste på forskningsfronten innen ditt fagområde? Har de skrevet en bachelor- eller masteroppgave som kan være relevant for barnehagen eller skolen deres?

Mens vi venter på at både nasjonale og lokale myndigheter tar ansvar for å vedta en nasjonal veiledningsordning, håper vi hele profesjonen bidrar i en dugnad for å beholde gode lærertalenter på en måte som er utviklende for hele profesjonen.

 

Powered by Labrador CMS