Arkivfoto: Utdanning

Store øyeblikk i storefri

For Nakulan Muthiah kom det gylne øyeblikket i et klasserom. I storefri.

Da Nakulan Muthiah merket at mange av elevene slet med å følge med i matematikkundervisningen, foreslo han at de kunne møtes i storefri for å gå gjennom temaer de slet med. Responsen var stor, og Nakulan og elevene møtes nå jevnlig til ekstraundervisning i matematikk i storefri og etter skolen. For ham kom det gylne øyeblikket da en elev i disse timene sa at han forstod ting han aldri trodde han ville forstå.

Nakulan Muthiah (45)

Kontaktlærer, underviser i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet ved Linderud skole i Oslo.

 

Dette er spalten Gylne øyeblikk fra Utdanning nr. 21/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

– Det er en fantastisk følelse når elever forstår mer og mer, og ikke minst forteller meg at de setter pris på kunnskapen de får.  Jeg blir glad når de kommer bort til meg og gir utrykk for hvor glade de er for at de får ekstra hjelp.

Ofte lar Nakulan Muthiah elevene forklare temaer for hverandre, for da kan én elev som er god i noe, forklare det til en annen som kanskje ikke er like god.

 

 

Samme bølgelengde 

– De er jo på samme bølgelengde. Noen ganger tenker jeg at jeg kanskje tenker litt for avansert, og da er det flott å se at elevene forklarer det med sine egne ord til hverandre, forteller Nakulan Muthiah.

– Hvem er det som møter opp til ekstraundervisning i storefri?

– Det er alt fra elever som ligger på en svak toer, til elever som har toppkarakter. Det de har til felles er at de gjerne vil lære mer. Det er ikke alle som er interessert, men jeg tror det er viktig at tilbudet er der. Når jeg opplever slike øyeblikk, at elever kommer bort og sier hva det betyr for dem, blir jeg glad. Mange elever sliter, men det betyr ikke at de ikke vil lære. Det betyr mye for både meg og dem at de blir sett.

Han understreker likevel at det ikke er rom for tull og tøys i timene. – Jeg er streng og krever at de følger med og skriver ned alt jeg sier. Hvis de gjør det, og fremdeles ikke forstår, kan de spørre meg hundre ganger etterpå. Men jeg forventer at de følger med. Mobiltelefon er ikke tillatt!

Verken Nakulan Muthiah eller elevene synes det gjør mye at storefri går med til undervisning.

 

Mange muligheter

– Disse elevene er mitt ansvar, uansett om vi har storefri eller ikke. Problemet er at mange mangler de helt grunnleggende kunnskapene, sier Nakulan Muthiah.

– Personlig synes jeg den norske skolen må være mye mer konsekvent med å bygge opp disse kunnskapene fra starten av, og kreve mer av elever. Det er ikke en unnskyldning at man er fra et annet land eller har en annen bakgrunn. Ikke alle har et like godt utgangspunkt, men man kan ikke bruke som unnskyldning at man ikke kommer fra et akademisk hjem.

 – Vi har så mange muligheter i Norge, og vi må gripe dem. Hvis elevene får motivasjon til å gjøre det bra, ja, da kan de gjøre det bra! Og det ser jeg eksempler på hver dag, sier han.

Han innrømmer likevel at han ofte må trekke på smilebåndet når kunnskapene til elevene ikke er helt der han tror.

 – Det dukker ofte opp mange pussige spørsmål. En gang i naturfagstimen rakk for eksempel en elev opp hånda og lurte på hvor man kunne få kjøpt denne morkaka som jeg drev og snakket om. Da skjønte jeg at vi måtte begynne helt fra begynnelsen igjen!

 

Powered by Labrador CMS