En skoleavslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Derfor bør ikke en gudstjeneste fungere som semesteravslutning, uttaler Utdanningsdirektoratet. Bildet viser Vestby kirke i Akershus. Foto: Paal Svendsen
En skoleavslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Derfor bør ikke en gudstjeneste fungere som semesteravslutning, uttaler Utdanningsdirektoratet. Bildet viser Vestby kirke i Akershus. Foto: Paal Svendsen

– En skolegudstjeneste bør ikke være semesteravslutning

Gudstjenesten bør ikke fungere som semesteravslutning fordi en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen, uttaler Utdanningsdirektoratet om temaet skolegudstjenester.

Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta, er konklusjonen fra direktoratet, som samtidig påpeker at dette ikke gjelder for skoler godkjent på religiøst grunnlag.

Den enkelte elev kan melde om fritak fra deltakelse i gudstjeneste dersom eleven er over 15 år, ellers er det foresatte som skal gjøre dette. Fritak omfatter også øving til deltagelse på gudstjenester.

 

Viktige forutsetninger for gjennomføringen

  • Skolene skal gjennomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene. Dersom skolen ønsker å arrangere eller delta på en gudstjeneste, bør dette tas opp med foreldre i forkant, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd.
  • Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for.
  • Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.
  • Skolen må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak
  • Skolen bør organisere deltagelse på gudstjenester ved at elevene aktivt melder seg på. Det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.
  • Foreldrene eller elevene skal ikke måtte gi ut informasjon om egen tro.
  • Rektor bør jevnlig gjennomgå reglene om fritak fra aktiviteter med lærerne for å sikre at fritaksretten praktiseres riktig.
Powered by Labrador CMS