Ettring i barnehage
Ettring i barnehage

Små barnehager får unntak når loven strammes inn

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får hjelp av de borgerlige til å sikre unntak for små aktører når reglene for private barnehager strammes inn.

Det er klart etter at utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget avga sin innstilling i saken tirsdag. Den nye barnehageloven legger opp til at alle barnehager skal registreres som selvstendige rettssubjekter, noe som vil sikre større åpenhet om økonomien. Men i loven gis det unntak for de minste barnehagene.

PBL mener de nye reglene regjeringen foreslår for private barnehager er fordyrende og unødvendige, mens Utdanningsforbundet mener fordelene overskrider merkostnadene.

Dette unntaket ville SV og Rødt ikke støtte i komitébehandlingen. I stedet er det de borgerlige som nå kommer regjeringen til unnsetning.

– Vi er opptatt av å ivareta de små og ideelle barnehagene også framover, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Derfor sikrer de borgerlige partiene flertall for å skjerme små og ideelle barnehager for byråkratiske krav som vil gå utover deres mulighet til drift og utvikling.

Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, understreker på sin side at den nye loven fortsatt innebærer en innstramming av reglene for private aktører.

– Det viktigste er at vi sikrer flertall for strengere regulering av private barnehager og innstramminger for privatskoler. Det er på høy tid, sier hun.

Kritikk fra venstresiden

SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård er derimot misfornøyd.

– Regjeringen har foreslått vide unntak fra kravene i denne loven som gjør at flere hundre barnehager ikke må organisere seg som selvstendige rettssubjekter og dermed få åpenhet om økonomien. Åpenhet og tilsyn trengs for alle private barnehager, advarer han.

Men SV har også fått inn merknader i komitéinnstillinger med forpliktelser fram mot 2023, påpeker SV-politikeren.

– Regjeringen må neste år komme med grep som hindrer milliardene fra å flyte ut av barnehagene våre. Det skal bli starten på slutten for barnehagemilliardærene, fastslår han.

Ifølge Øvstegård vil dette handle om å hindre store verdiuttak, regulere kjøp og salg av barnehageeiendom og å gi kommunene mer å si i styringen av barnehagetilbudet.

Utover unntakene for de minste barnehagene er det likevel nettopp SV og Rødt som sikrer regjeringen flertall i Stortinget.

Komitéleder Hege Bae Nyholt fra Rødt mener regjeringspartiene kjører slalåm.

– Rødt kommer til å støtte forbedringene som er, men vi er skuffet over at regjeringen med dette ikke går lenger, sier hun.

– Dette er bare noen mindre justeringer i høyresidens politikk og viser en regjering som ikke står opp for fellesskapsløsningene, men i stedet godtar fortsatt profitt i velferden.

Ny privatskolelov

Samtidig får regjeringen flertall for sitt forslag til innstramminger i loven om privatskoler.

– Vi stanser nå høyreregjeringens privatisering av den norske fellesskolen. Dette er et retningsvalg i skolepolitikken, der vi tar tilbake kontrollen for å bygge en sterkere fellesskole for alle, sier Waagen i Ap.

I den nye loven settes det en stopper for nye private «profilskoler» og yrkesfagskoler.

– Vi mener at de store pengene skal gå til den offentlige skolen fordi det gir en likeverdig og god opplæring for alle barn, sier Waagen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS