Færre elever mobbes

6 prosent av norske elever svarer at de ble mobbet i fjor. Det er den laveste andelen på 13 år, viser Elevundersøkelsen.

Publisert

Det er imidlertid bare en liten nedgang fra 2018. Da oppga 6,1 prosent av elevene at de ble mobbet.

Både medelever og voksne står bak mobbingen som rapporteres. I tillegg opplevde flere digital mobbing av noen på skolen. 3,6 prosent svarer at andre elever står bak mobbingen.

– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett til å ha en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Mobbeombud

Femteklassinger rapporterer mest mobbing. 8,5 prosent av jentene og 9,5 prosent av guttene på trinnet oppgir at de ble mobbet i fjor. Andelen som blir mobbet, avtar med alder og årstrinn.

Regjeringen har tatt mange grep for å bekjempe mobbingen i skolen. Et av tiltakene er at alle fylker fikk mobbeombud i 2018. Året før ble det åpnet for at elever og foreldre kunne klage til Fylkesmannen dersom de mente at skolen ikke håndterte mobbesaker godt nok.

Over 700 saker i fjor høst

Hele 731 mobbesaker ble meldt inn til fylkesmennene høsten 2019. Det er litt færre enn første halvdel av året.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse for elever fra femteklasse til siste år på videregående. 451.184 elever svarte på undersøkelsen i fjor høst. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS