Det er mest mobbing på 5. til 7. trinn

De eldste elevene i barneskolen på 5. til 7.trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn, viser Elevundersøkelsen 2021.

Publisert Sist oppdatert

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen for 2021 viser også at de fleste elevene sier de har et godt læringsmiljø med høy trivsel. Elevene sier også at det får støtte fra lærere, faglige utfordringer og mestring. Samtidig svarer 5,9 prosent at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent det samme som i 2020 (5,8 prosent) og 2019 (6,0 prosent).

– Det er helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt særlig på 5. til 7. trinn. Jeg vil nå ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret for å forebygge mobbing, og om skolene har de verktøyene de trenger, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Det er mest mobbing på 5. til 7. trinn. På 5. trinn svarer 10,5 prosent av elevene at de blir mobbet på skolen. På videregående svarer bare 2,4 av elevene det samme.

Hvis elever opplever at skolen ikke klarer å få slutt på mobbingen, oppfordrer kunnskapsministeren elevene til å kontakte statsforvalteren. Tall som kom tidligere denne uken viser at ni av ti elever og foreldre fikk medhold i klagen om at aktivitetsplikten var brutt av skolen.

Fakta: Elevundersøkelsen 2021

  • Årlig spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole sier sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig for andre trinn fra og med 5. trinn.
  • Om lag 442.500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2021.
  • De fleste elevene melder om gode læringsmiljø med støtte fra lærere, og at de opplever faglige utfordringer og mestring.
  • Undersøkelsen viser også at 5,9 prosent av elevene rapporterer om at de har blitt mobbet på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent det samme som i 2020 (5,8 prosent) og 2019 (6,0 prosent).
  • Elevene i 5. til 7. trinn opplever mest mobbing. Andelen fordeler seg slik (prosent i parentes): 5. trinn (10,5 prosent), 6. trinn (9,1), 7. trinn (7,8), 8. trinn (6,0), 9. trinn (6,1), 10. trinn (5,3), VG1 (3,0), VG2 (3,0), VG3 (2,4).

Kilde: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Det er også en nedgang i trivsel og motivasjon på 7. trinn siden 2016. Denne nedgangen ser ut til å fortsette. Elevundersøkelsen 2019 viste det samme: at elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn for noen år siden.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Jeg mener at en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet, og dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover. De gode løsningene skal jeg finne sammen med de som jobber i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Elevene er også spurt om koronapandemien. Her svarer elever på videregående at de er mest påvirket.

Mental Helse Ungdom mener alle elever i grunnskole og videregående skole skal ha minst én konsultasjon hvert år med skolehelsetjenesten.

– Med en obligatorisk samtale vil det i større grad være mulig å avdekke problemer hos den enkelte elev, sier assisterende generalsekretær Aida Tesfai i Mental Helse Ungdom til NTB.

Redd Barna mener Elevundersøkelsen avdekker at skolene ikke i tilstrekkelig grad følger opp sin plikt til å handle raskt og riktig når en elev ikke føler seg trygg, og etterlyser barnevennlige klageordninger.

LES: Elevundersøkelsen er ikke bare en konkurranse med naboskolen

Grafene under viser hvordan mobbingen avtar med skoleårene og hvordan svarene fordeler seg på kjønn.

Powered by Labrador CMS