Dere har sviktet barna og ungdommene våre!

Debatt: Åpent brev til Tonje Brenna, Kunnskapsdepartementet og stortingsflertallet

Publisert Sist oppdatert

Mobbetallene øker, ifølge Elevundersøkelsen. Det betyr altså at de som skylder på pandemien tar feil. I fjorårets Elevundersøkelse er tallet 7,3 prosent. I forfjor, og etter at skolene ble gjenåpnet, var tallet 5,9 prosent. Her er det viktig å presisere at nesten halvparten av norske skoleelever ikke har svart, bl.a. de ca. 20.000 barna og ungdommene som sitter hjemme og sliter med ufrivillig skolefravær etter å ha blitt mobbet.

Dette betyr at dere har sviktet barn og unge på skolene i flere år, sammen med den forrige regjeringen som vedtok en håpløs «mobbelov» i august 2017, som svekket rettssikkerheten til norske skoleelever og familiene deres.

65.000 barn og unge oppgir nå at de blir mobbet på norske skoler. Mobbing er fysisk og psykisk vold. Dette er en skandale! Barn og unge utsettes for urett på norske skoler. Dette er ubegripelig og hjerteskjærende, og dere har sviktet barna og ungdommene våre!

Nå ser jeg at regjeringen skal vedta en såkalt tillitsreform. Kommunene i Norge skal altså få frie tøyler til å kaste bort skattepenger på såkalte «programmer» og andre tiltak som ikke virker.

Beklager, men dette er dessverre ikke veien å gå. Jeg forventer at dere krever handling og at dere tar tilbake kontrollen. Nå er det «ville vesten» på norske skoler, og barn og unge blir utsatte for urett på skoler som skal fremme helse, trivsel og læring. Barn, unge og familier går til grunne mens de venter på en dysfunksjonell statsforvalter som skal realitetsbehandle i 6-8 måneder og sende et papir tilbake.

Les også:

I Norge har vi en klageordning som så å si aldri fungerer. I Sverige har man en ordning der kommunene blir bøtelagt, og beløpet tilfaller de utsatte. I Norge bøtelegges kommunene nesten aldri og betaler til staten, hvis de ikke velger å få hjelp fra KS-advokater som mener at de ikke skal betale til staten. Det betyr at kommunene betaler til staten, hvis de gidder. Hvis ikke, kaster de bort utallige skattepenger på KS-advokater.

Jeg ser også at regjeringen ønsker å styrke «laget rundt eleven». Fins det noe konkret rundt dette såkalte laget, eller er det bare et tomt og hult begrep? Jeg mener at dette er mer av det som ikke virker. Beklager, AP og Tonje Brenna, men dette såkalte laget er dessverre helt på bærtur.

Siden jeg er kritisk, skal jeg prøve å være løsningsorientert:

1. Spør de/oss som vet hvor sko(l)en trykker.

2. Si unnskyld, og lag erstatningsordninger utenfor rettsapparatet. Det vil spare samfunnet og familiene for mye.

3. Legg bort tillitsreformen, ta ansvar og ansvarliggjør kommunene som svikter barna og ungdommene som blir mobbet.

4. Sanksjoner, både overfor elever som mobber og overfor ansatte og skoler som svikter. Hvis jeg kjører over fartsgrensen, får jeg bot. Det finnes ikke sånne sanksjoner overfor skoler som svikter barna våre. Gjennomfør lovverket, og handle og sanksjonere utfra lovverket. Det må få konsekvenser overfor skoler og kommuner når barn og unge sin rett til et trygt og godt skolemiljø blir brutt!

5. Få på plass en uavhengig håndhevingsinstans/klageinstans.

6. KS må instrueres om at de skal ivareta innbyggere og lærere, og ikke kommunalsjefer og politikere i kommunene.

Powered by Labrador CMS