– Jeg har sett at det som drøftes og vedtas på et kontor, fanges opp av politikere og media, og til slutt kan det bli nasjonal politikk, sier Elevorganisasjonens leder Agathe Waage. Arkivfoto: Hans Skjong

Vurdering blir tema på Elevtinget

Elevorganisasjonen vil ikke ha tallkarakterer i ungdomsskolen før på vitnemålet. Og de vil ha adskilt karakter i orden og oppførsel. Vurdering blir et tema på Elevtinget, som åpnet i dag.

Publisert

Nesten 600 elever fra hele landet deltar på landsmøtet til Elevorganisasjonen, Elevtinget, som holdes på Gardermoen fram til fredag. Vurdering blir ett av temaene elevene skal diskutere.

– For meg har dette vært en spennende og givende reise. Jeg har sett at det som drøftes og vedtas på et kontor, fanges opp av politikere og media, og til slutt kan det bli nasjonal politikk, sier Elevorganisasjonens leder Agathe Waage til Utdanning.

I år er det 100 år siden Norges første elevråd ble stiftet, og 60 år siden elevene for første gang laget en egen organisasjon, kalt Norges gymnasiastsamband (NGS).

 «Vi skal diskutere hvordan vi sammen kan skape verdens beste skole» heter det i programmet.

 

Les også: Elevene vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen

 

Mange gjester

I ettermiddag kommer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, for å holde hilsningstale.

I løpet av uken får Elevtinget besøk av både statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Roy Steffensen (Frp) og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Noen viktige rammer for det politiske arbeidet er allerede fastsatt. Elevorganisasjonen vedtok sitt politiske dokument for perioden 2018/2019 på det 19. ordinære Elevtinget i mars 2018.

Her står det blant annet om elevdemokrati, det offentliges ansvar for skolen, retten til videregående opplæring og finansieringsmodeller. Det står om inntaksordning til videregående opplæring, om rangering av skoler, om fagopplæringen, om gratisprinsippet og om stipendordninger.

Her kan du også lese hva Elevorganisasjonen mener om rabatt på kollektivtransport, om penger til kjøp av læremidler og utstyr, om finansiering av skoleturer og vektlegging av fysisk helse.

Andre temaer er språklig likebehandling, om språkkartlegging og personvern samt en rekke andre temaer. Til sammen skal Elevorganisasjonen igjennom sakspapirer på over 250 sider i løpet av uken.

 

Les også:  Elevorganisasjonen: – Vi ønsker en fri debatt om skolespørsmål

 

Klare synspunkter

Elevorganisasjonen vil ikke ha karakterer i noen fag i barneskolen, men heller skriftlig og muntlig vurdering slik at elever i barneskolen blir kjent med vurderinger.

Elevorganisasjonen vil heller ikke ha tallkarakterer i ungdomsskolen før vitnemålet. Fram til da vil de at det skal gis skriftlige tilbakemeldinger, samt grad av måloppnåelse; lav, middels og høy.

Karakteren i orden og atferd gir ikke et helhetlig bilde av eleven. Derfor skal eleven i tillegg til karakteren få en skriftlig redegjørelse for vurderingsgrunnlaget i orden og atferd ved slutten av hver termin ved en eventuell nedsettelse av karakteren, heter det.

Elevorganisasjonen vil ha to separate karakterer for orden og atferd fordi de representerer to vidt forskjellige aspekter ved elevens oppførsel. Både elever og lærere skal ha en grundig orientering som forklarer praksis for hva som påvirker ordens- og atferdskarakterene til den enkelte.

 

Powered by Labrador CMS