Elever utvist på grunn av rasisme

Ledelsen ved Drangedal skole går ut i lokalavisen og sier det er problemer med rasisme blant elevene på skolen. Enkelte elever har blitt utvist og politiet og barnevernet er koblet inn i saken.

Det er Drangedalsposten som skriver om problemene på Drangedal 10-årige skole. Det er 15 elever med innvandrerbakgrunn på skolen, og avisen beskriver flere episoder av rasistisk trakassering.

En av epsiodene førte til at enkelte av elevene ble utvist, og skolen kontaktet politi og barnevern.

– Tilfellet ble ikke anmeldt, men vi mente at dette var så alvorlig at vi ville informere politiet, sier rektor Olaf Strand til Drangedalsposten.

Han og assisterende rektor Leif Bjørn Kilane sier de har nulltoleranse mot all form for mobbing på skolen.

– Vi ville reagert like strengt uansett hudfarge, seksuell legning eller religiøs tilhørighet, sier Kilane til lokalavisen.

Politiet har vært på skolen og holdt foredrag i etterkant av episoden. Problemet er også tatt opp på foreldremøter, og skolen har planlagt temadager om rasisme for alle klassene. 

FAU-leder ved skolen, Margareth Stølan, sier til Utdanning at saken var opp på FAU-møtet onsdag denne uka.

– Vi ble da enige om at dette er noe vi vil ta tak i. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere før vi har fått snakket nærmere med rektor og andre involverte, sier Stølan.

Powered by Labrador CMS