Udir vil vurdere annullering av norskeksamen

Hvis det kommer søknader om annullering av norskeksamen etter rotet ved flere videregående skoler i Oslo, vil Utdanningsdirektoratet (Udir) vurdere dem.

Publisert

I Oslo har flere avgangsklasser ikke fått vite at de kunne bruke hjelpemidler under norskeksamen.

Udir har fått en del henvendelser om saken etter at Utdanning i går skrev at norskeksamen for noen elever i Oslo kan bli annullert etter at noen fikk bruke hjelpemidler og andre ikke.

– At skoler og fylker velger ulike løsninger for hjelpemidler under eksamen, er ingen formell feil og kan ikke føre til annullering av eksamen, presiserer Sissel Skillinghaug, avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet overfor Utdanning. (bildet under, foto: Utdanningsdirektoratet / Jannecke Sanne Normann)

– Men hva med skoler hvor noen klasser fikk bruke hjelpemidler og andre ikke?

– Vi vil vurdere alle annulleringssøknader som kommer, sier hun.

 

– Må ikke gjengi fakta

Sissel SkillinghaugDet er elevene sammen med lærerne og skolen som velger ut hvilke hjelpemidler som er relevante. Dette er ofte hjelpemidler de er kjent med fra undervisningen.

– Men fordi mange etter hvert bruker nettbaserte læringsressurser har vi valgt å åpne for å isolere noen IP-adresser slik at disse online-ressursene kan brukes på eksamen. Det betyr ikke at elevene får bruke hele nettet, det er ikke lov, sier Skillinghaug.

– Til VG har du sagt at det å ikke få bruke hjelpemiddel ikke gir eleven et dårligere utgangspunkt. Hvorfor tillate hjelpemidler i det hele tatt?

– På eksamen blir ikke eleven bedt om å gjengi fakta eller reprodusere kunnskap, men vise hvordan du bruker det du har lært. Hjelpemidler vil kun være en liten del av det.

 

Ingen nasjonal bestemmelse

Hun sier at forsøk med å bruke åpent internett viser at resultatet ikke blir påvirket i særlig grad.

– For å vise kompetanse er man ikke avhengig av å bruke hjelpemidler. De dyktige viser det de kan med og uten hjelpemidler. Man kan gjøre det godt uten hjelpemidler.

Skoleeier bestemmer om elevene får bruke hjelpemidler, men det blir ofte delegert ut til skolene.

– Hvorfor er det ingen nasjonal bestemmelse omkring dette?

– I utgangspunktet er alle hjelpemidler tillatt, men det er ikke hensikten å ta med mange – kun de som man er vant til å bruke og som er relevant for eleven å bruke. Derfor krever dette lokal tilpasning. Det er ingen nasjonal godkjenningsordning for læringsmidler, så derfor blir det kunstig å si hvilke midler man kan ha til eksamen. 

Powered by Labrador CMS