Skolen og elevene kan kreve at norskeksamen blir annullert

I Oslo har flere avgangsklasser ikke fått vite at de kunne bruke hjelpemidler under norskeksamen. Nå kan elevene og skolen kreve eksamen annullert.

Publisert

Flere klasser skal ikke ha fått beskjed om at de kunne bruke hjelpemidler under norskeksamen, blant annet flere klasser på Foss videregående skole.

Elev Anders Lund (18) forteller til Utdanning at de ikke fikk vite at det var mulig å bruke hjelpemidlene snl.no og wikipedia.org (snl.no er Store norske leksikon, red.anm).

– Vi fikk ikke beskjed om at det var tillatt å bruke hjelpemidler, og det synes jeg er urettferdig. Sensor vil jo tro at vi fikk bruke hjelpemidler. Dermed blir vi rettet på feil grunnlag, frykter Lund, som mener to eller tre klasser ikke fikk beskjeden fra skoleledelsen.

 

– Ikke skjev vurdering

– Hva skjedde da disse norskelevene ikke fikk vite om at de kunne bruke hjelpemidler på eksamen?

– Skolen fikk brev fra direktoratet i slutten av april om at det er skoleeier som avgjør om elevene får bruke hjelpemidler, men jeg koblet ikke henvendelsen dithen at dette gjaldt eksamen, sier rektor Stein Øgrim til Utdanning.

Han sier det ble informert ut til elevene på eksamensdagen, men etter at eksamen hadde startet. Han har i ettertid snakket med faglærerne, og mener at utbyttet ved å bruke Store norske leksikon og Wikipedia er lite.

– Men det kunne ha hatt mer å si dersom de fikk bakt det inn i undervisningen på forhånd, sier Øgrim.

– Noen elever reagerer på at det kan bli skjev vurdering hos sensor. Hva tenker du om det?

– Jeg er ikke så sikker på det. Fra direktoratets side er det altså opp til skoleeier å avgjøre om skolene skal kunne bruke hjelpemidler, så her ligger det en skjevhet allerede fra skoleeier til skoleeier.

 

– Eksamen kan annulleres

Kirsti Aandstad Hettasch, avdelingsdirektør hos Utdanningsdirektoratet, sier at eksamen kan bli annullert dersom det er gjort en feil.

– Vi kan ikke si noe spesielt om denne saken. Men på generelt grunnlag er det mulig å søke om annullering av eksamen, dersom det har skjedd formelle feil i gjennomføringen. Hvis eksamen blir annullert, er det standpunktkarakteren som blir stående på vitnemålet. Eventuelt kan elevene få mulighet til å ta eksamen på nytt til høsten, sier hun.

– Hvem er det som skal søke om annullering?

– Det vanligste er at skolen eller skoleeier søker om annullering på vegne av elevene. Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-37, første ledd kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen dersom det er gjort formelle feil ved avviklingen, sier hun.

Ifølge §3-37 tredje ledd heter det at: «Elevar og privatistar i vidaregående opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det».

Powered by Labrador CMS