Slik ser privatisteksamen i Vallhall ut til vanlig.

Privatisteksamen med praktiske koronautfordringer

Av landets 40.000 privatisteksamener skal 19.000 gjennomføres i Oslo kommune. Når smittevernreglene skal følges, er det krevende. Men planlegging av den praktiske gjennomføringen er i gang. Planlagt start er 4. mai.

Publisert

På de største dagene samles opptil 2500 privatister til skriftlig eksamen i idrettshallen Vallhall Arena. Det skal også gjennomføres muntlig eksamen på fem ulike skoler i Oslo og praktiske eksamener på 15 skoler.

– Smittevernreglene gjør at vi nå må se på organiseringen med nye øyne, sier Kari–Anne Steen som er seksjonssjef ved Privatistkontoret i Utdanningsetaten i Oslo..

Tirsdag bestemte regjeringen å avlyse muntlig eksamen for ordinære elever i videregående skole, men gjennomføre alle eksamener, skriftlige, muntlige og praktiske, for privatister.

– På grunn av de nye smittevernreglene, er det mye planlegging som må til før privatisteksamenene i Oslo kan gjennomføres. Samtidig har vi kort tid på oss. Derfor er vi nå i full gang med planleggingsarbeidet, sier Steen.

4. mai

I utgangspunktet skulle det vært gjennomført 23.000 privatisteksamener i Oslo. Men siden privatistene fikk mulighet til å melde seg av eksamen, er rundt 4000 avmeldt.

– I mange andre fylker har de gjort det samme. Vi ser at situasjon for mange privatister har endret seg på grunn av koronapandemien. Derfor planlegger vi nå kun eksamen for de som er oppmeldt og målet er å gjennomføre for alle dem denne våren, sier hun.

– Når starter dere opp?

– Frem til 30. april blir det ikke gjennomført noen privatisteksamener i Oslo. Men etter planen starter vi opp fra 4. mai. For å rekke alle, må vi nok holde på til i slutten av juni, forteller Steen.

– Kan det være aktuelt å skyve noen eksamener ut i sommerferien for å rekke alle?

– Nei, mange har frist for å sende karakterene sine til Samordna opptak, så det er ikke mulig, sier hun.

Noen av privatistene skulle hatt eksamen rett etter påske. De ble ikke gjennomført, så for dem må det settes opp nye datoer.

Trenger sensorer

– Hvordan får dere informert privatistene om hva som skjer nå?

– Privatistene skal få informasjon om hva som skjer med eksamen så snart vi har det klart. Nå jobber vi med å sette opp nye datoer for eksamener som ikke ble gjennomført rett etter påske. Vi kommer til å legge ut informasjon på nettsidene til Utdanningsetaten og i tillegg vil vi sende informasjon til alle privatistene på e-post, sier Steen.

– Hva er de største utfordringene for dere på privatistkontoret?

– Det er en stor logistikk som skal gå opp nå. Samtidig skal vi organisere eksamen på en helt ny måte og det må skje svært raskt. Vi må få tak i nok sensorer og nok eksamensvakter. I og med at personer i risikogruppen blir anbefalt ikke å ha ansvar for privatisteksamen, kan det være utfordrende, sier hun og legger til:

– En annen utfordring er at vi skal gjennomføre fire typer eksamener; skriftlig eksamen, muntlig eksamen, muntlig–praktisk eksamen og praktisk eksamen. Det betyr at noen eksamener også krever spesielle lokaler og utstyr. Dette må organiseres i tråd med smittevernreglene.

Ikke nettbasert

– Kan muntlig eksamen for privatister skje nettbasert?

– Nei, vi gjennomfører muntlig eksamen ved fysisk oppmøte i små grupper. Det er noe av bakgrunnen for at smittevernreglene er utfordrende for oss. Både sensorer og eksamensvakter må møte opp fysisk.

– Tirsdag ble det klart at muntlig eksamen for ordinære elever i videregående skole er avlyst. Vil det gjøre at dere kan få bedre tilgang på sensorer?

– Det har vi ikke helt oversikt over ennå, men vi jobber med å kartlegge dette nå. Særlig i de minste fagene har vi ikke så mange sensorer å ta av, sier hun.

Powered by Labrador CMS