Kinesiske myndigheter mener at landets yngste skoleelever må få oppleve litt mindre press.

Kina forbyr skoleeksamener for seksåringer

For å lette på noe av presset på elevene i skolen, har kinesiske myndigheter innført forbud mot skriftlige eksamener for seks- og sjuåringer.

Skolesystemet i Kina er kjent for å være ekstremt konkurranseorientert. Det er vanlig med skriftlige eksamener allerede fra første klasse og helt opp til den fryktede opptaksprøven, kalt gaokao, som er den eneste inngangen til høyere utdanning og i mange tilfeller et annet liv enn foreldregenerasjonen.

Mandag besluttet imidlertid landets utdanningsdepartement å fjerne skriftlige skoleeksamener for seks- og sjuåringer. I en uttalelse fra utdanningsdepartementet heter det at eksamenspresset på barn allerede fra ung alder «skader deres mentale og psykiske helse».

Flere lettelser

Tiltaket er bare ett av mange myndighetene gjør for å lette det ekstreme presset som legges på barn og unge for at de skal komme seg oppover i det kinesiske samfunnet. Også for elever i høyere klassetrinn reduseres antallet eksamener og obligatoriske prøver til én per termin. Videre har all privat undervisning fått krav om å ikke drive kommersielt.

Les også: Klart for skolestart i Beijing – alle må bruke munnbind

Markedet for privat undervisning eller såkalte puggeskoler er stort i Kina, og mange foreldre betaler opptil 100.000 yuan, eller over 130.000 kroner, årlig for privatundervisning for å sikre at barna deres passerer gaokao-eksamenen.

Lærere må bytte skole

Skolesystemet påvirker også eiendomsmarkedet der prisene i enkelte populære skolekretser drives opp av velstående foreldre.

I hovedstaden Beijing innførte skolemyndighetene i forrige uke en regel om at alle lærere må bytte skole hvert sjette år for å hindre en konsentrasjon av særlig flinke undervisere. Skoler ble også ilagt forbud mot å etablere eliteklasser.

Tidligere i år forbød myndighetene skrivelekser for første- og andreklassinger og satte en grense på 1,5 timer hjemmelekser daglig for barn i ungdomsskolen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS