Partssammensatt utvalg skal gjennomgå all vurdering i skolen

Regjeringen setter nå ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå all vurdering i skolen. Det er på høy tid, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

Publisert Sist oppdatert

På Elevtinget denne uken oppfordret kunnskapsminister Tonje Brenna elevene til å gå tilbake til sine skoler, kommuner og fylkeskommuner for å få iverksatt utprøving av alternativer til dagens eksamen. Utprøving av nye vurderingsformer kan føre til endringer i måten sluttvurderingen gjennomføres på, varslet statsråden.

Leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, oppfordret Brenna til å avskaffe eksamen for godt. Men så lagt vil ikke Brenna gå.

Heller ikke Utdanningsforbundet vil avskaffe eksamen, men lærerorganisasjonene har lenge etterlyst en gjennomgang av hele Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). Nå nedsettes utvalget som skal gjøre den jobben.

Dialog om forventninger til utvalget

– Utvalget skal gjennomgå prøver, verktøy og datakilder i skolen. Mandatet og sammensetningen av utvalget er ikke helt klart ennå, men Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sette ned utvalget i starten av stortingsperioden, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

Dialogen med organisasjonene er allerede i gang.

– Dette er et prioritert arbeid. Utvalget skal være partssammensatt og bestå av fagfolk som arbeider på ulike nivåer i skolen. Vi har allerede hatt god dialog med Utdanningsforbundet og de andre lærerorganisasjonene om deres forventninger til utvalgets oppgaver og arbeid, sier han.

– Vi har stor tro på at et slikt utvalg vil gi gode råd til regjeringen og at arbeidet kan være med på å definere hvordan norsk skole utvikler seg de neste tiårene, sier han.

Skal styrke lærernes metodeansvar

Om bakgrunnen for det partssammensatte utvalget sier Hølleland:

– Vår regjering vil styrke fellesskolen og har et bredere syn på kunnskap og læring enn den borgerlige regjeringen. Vi er godt i gang med arbeidet med en tillitsreform i offentlig sektor, der vi både skal styrke lærernes metodeansvar og stoppe detaljstyring og unødvendige krav om rapportering og dokumentasjon.

Han sier at lærerne skal få tilgang til prøver og verktøy av høy kvalitet.

– Vi skal fortsatt måle kvaliteten i skolen. Men vi må gjøre det på en måte som har oppslutning, er godt forankret og som bygger opp under fagfornyelsen. Norsk skole har utviklet seg mye siden nasjonale prøver og brukerundersøkelser ble innført på starten av 2000–tallet. Derfor er det på høy tid at kvalitetsvurderingssystemet blir gjennomgått på den grundige måten vi legger opp til nå.

Powered by Labrador CMS