Erik Schmidt vant fram i ankesaken mot ham. Odense kommune må betale saksomkostninger og renter. Saken likner mye på Malkenes-saken i Norge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Seier i retten til lektor Erik Schmidt i dansk ”Malkenes-sak”

Landsretten finner det ikke bevist at lektor Erik Schmidt var spesielt negativ på et lærermøte i 2014. Den tjenestlige tilrettevisningen han fikk fra Odense Kommune er dermed trukket.

Etter at lektor Erik Schmidt tok ordet på et personalmøte 7. mai 2014 og var kritisk til en sak som dreide seg om arbeidstid og forberedelsestid for lærerne, fikk han en tjenestlig tilrettevisning.

Schmidt gikk til rettssak for å få irettesettelsen trukket, men tapte i første rettsinstans. Så anket han. Den 29. november er dommen fra landsretten offentliggjort, skriver folkeskolen.dk.

Det var i en debatt om endrede arbeidstidsregler og tid til forberedelse at Erik Schmidt ytret seg kritisk. Av nytilsatt rektor Mohammed Bibi, på Agedrup skole i Odense Kommune, ble han beskyldt for å piske opp stemningen i lærerpersonalet.

Østre Landsrett slår imidlertid fast at det ikke er bevist at Schmidt var særlig negativ og at det derfor ikke er grunnlag for å gi ham den advarselen han fikk.

Odense Kommune er i tillegg dømt til å betale saksomkostningene på 126.250 kroner pluss renter til Danmarks Lærerforening, som har ført saken for Erik Schmidt.

Landsretten konkluderer med at Erik Schmidt, i alle fall en gang i løpet av møtet spontant ropte "nå må dette vanviddet stoppe" eller noe lignende, at han var sint, og at han gav utrykk for sin utilfredshet. Men landsretten la vekt på at dette var et personalmøte, der formålet var å ta opp et omdiskutert tema.

Underveis i rettssaken kom det i tillegg fram at det ble lagt fram et regneark som inneholdt feil. Dette visste ikke Schmidt og hans kolleger på det tidspunktet. Det de derimot fikk vite, var at de ikke kunne få innsyn i tallgrunnlaget, fordi tallgrunnlaget var et ledelsesverktøy.

Tatt i betraktning at Erik Schmidt i etterkant av møtet beklaget sin oppførsel til ledelsen, og at han i løpet av de 34 årene han har jobbet som lærer aldri har fått noen påtale av noen art, så fant landsretten ut at det, på tross av hans oppførsel i møtet, ikke var riktig å dele ut en advarsel.

 

Simon Malkenes sier dommen er veldig gledelig

Utdanning har spurt lektor Simon Malkenes om en kommentar til at Erik Schmidt vant fram i Landsretten i Odense med sin ankesak.

- Det er veldig gledelig, selv om det egentlig bare skulle mangle, sier Simon Malkenes til Utdanning.

Han legger til: - I dag er det bare å si heia Erik Schmidt, heia Danmarks lærerforening som førte saken og heia ytringsfriheten, sier han.

- Det var etter å ha ytret seg kritisk på et lærermøte om arbeidstid at Erik Schmidt fikk reprimanden av rektor. Av dommen går det fram at en av grunnene til at Schmidt var irritert på ledelsen, var at lærerne ikke hadde fått innsyn i beregningene som var utført, fordi arbeidsgiver hevdet tallgrunnlaget er et ledelsesverktøy. Hva tenker du om det?

- Hadde lærerne fått innsyn i tallene, så hadde de hatt et bedre grunnlag for å framsette sin kritikk. Enda viktigere er det at innsyn danner grunnlag for å kunne fatte bedre beslutninger, sier Malkenes og legger til:

- La oss håpe at denne dommen markerer slutten på en ledelseskultur som har fått utvikle seg over mange år både i Norge og Danmark. Vi får håpe dommen markerer begynnelsen på en kultur preget av mer åpenhet, rett til innsyn og reell ytringsfrihet, avslutter Malkenes som er en travel mann.

I dag har han holdt foredrag for Utdanningsforbundet i Bergen om sin siste bok «Det store skoleeksperimentet». I morgen er han i London der han er invitert til å forelese om boken sin og striden om Osloskolen på lærerutdanningen på Kings College.

 

Stor tilfredshet i Danmark

På Facebook-siden til Erik Schmidt dukker det nå opp stadig flere støtteerklæringer.

Dette skriver Jeanette Sjøberg, som er formann for undervisningsutvalget i Danmarks lærerforening om landstingsdommen på Facebook: «Enda et bevis på, at det nytter å ta opp kampen og kjempe for det vi har kjært (og rett til). En stor takk og til lykke til Erik Schmidt for ditt hjerteblod for folkeskolen, og fire års utholdenhet i denne prinsipielle saken. Du gjør en forskjell – for oss alle.»

Andre kommentarer er «godt kjempet Erik – en seier for demokratiet og ytringsfriheten!» og «Deilig at det finnes litt fornuft i systemet! God og vedvarende innsats, Erik Schmidt. Ytringsfrihet finnes - også på offentlige arbeidsplasser.»

 

 

Powered by Labrador CMS