Frihetsforsøket har gitt ny giv for elever og personalet på Bjergmarkskolen i Holbæk. Nå vil SF at alle skoler slippes fri.

Sosialistisk folkeparti i Danmark vil slippe alle skoler fri

Etter kun ett år med Frihetsforsøket mener Sosialistisk Folkeparti at resultatene er så gode at alle skoler bør slippes fri. Nå sier partiet opp forliksavtalen om folkeskolen.

Publisert Sist oppdatert

Jocob Mark, som er folketingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for Sosialistisk Folkeparti i Danmark, deltar i forhandlingene om å utvide frihetsforsøket til alle landets kommuner. Men i forhandlingene har partiet mistet tålmodigheten og sier opp forliksavtalen.

Folketingsrepresentant Jacob Mark (SF) vil slippe alle skoler fri.

– SF sier opp folkeskoleforliket om de lange skoledagene og den meget stramme styringen av folkeskolen, som har vært tvunget ned over lærerne i mange år. Vi vil gjerne gi frihet til alle skoler, så de kan gjøre skoledagene kortere, uttaler han til avisen Politiken.

Det er snart 10 år siden danske lærere ble påtvunget en ny arbeidstidsavtale med blant annet lengre skoledager. Det skjedde etter en konflikt mellom de danske lærerorganisasjonene og deres arbeidsgiver KL. Konflikten førte til streik og deretter ble 60.000 lærere møtt med stengte porter i april 2013.

Den 25. april i 2013 grep regjeringen inn og stanset lockouten. Deretter inngikk seks politiske partier en forliksavtale om folkeskolen. Nå mener Sosialistisk Folkeparti at det er på høy tid å si opp avtalen og gi de ansatte tilbake innflytelsen over egen hverdag.

Politiken skriver at dersom folkeskoleforliket skrotes, kan endringer skje etter det danske folketingsvalget som avholdes 4. juni i 2023.

Les også: Forhandlinger om å utvide frihetsforsøket er i gang i Danmark

Ser til Frihetsforsøket

Danmarks statsminister Mette Fredriksen lanserte frihetsforsøket som en «vill idé» ved åpningen av Folketinget i oktober 2020. Våren 2021 ble sju kommuner valgt ut til å delta. Kommunene fikk velge å bli satt fri på ett av tre velferdsområder: skole, barnehage eller eldreomsorg.

Frihetsforsøket har nå pågått i drøyt ett år. Planen er at det skal vare i tre år og evalueres underveis. Men Jocob Mark er utålmodig.

– Man bør se til frihetsforsøket i Holbæk og Esbjerg. Nå er det på tide at politikerne treffer beslutninger som hjelper skolene, barna og de ansatte, uttaler han til Politiken.

I sin nyttårstale ved inngangen til 2022 lovte statsminister Mette Fredriksen (S) at hun ville slippe alle Danmarks 98 kommuner fri. Men hun modererte seg ved å si at kommunene bare får velge ett av tre velferdsområder. Det betyr at hver tredje kommune i Danmark får slippe skolene fri. Det er ikke nok, mener Mark, som tar til orde for at alle skoler i hele landet bør slippes fri.

Ønsker bredt politisk samarbeid

Frihetsforsøket har blant annet ført til kortere skoledager og at elever har fått flere timer med to voksne. Med to voksne menes det for eksempel en lærer og en spesialpedagog.

– Noen skoler har satset ekstra på lesing, eller de gjør noe for elever som mistrives, uttaler Mark.

Sosialistisk Folkeparti satt i regjering med Sosialdemokratene og De radikale da folkeskoleforliket ble inngått med Venstre, Dansk Folkeparti og De konservative. Under lockouten var Jacob Mark ansatt i folkeskolen. Han innrømmer at det har preget hans syn.

– Problemet de siste ti årene har vært at vi har en god folkeskole på tross av politikerne i Folketinget, ikke på grunn av dem. Nå er det på tide at politikerne treffer beslutninger som hjelper skolene, elevene og de ansatte i stedet for å gjøre hverdagen vanskeligere med mer mål- og resultatstyring, sier Mark.

Frykter at oppsigelse kan føre uro

Barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) uttaler til Politiken at hun tror det er mulig å skape endringer i folkeskolen gjennom et bredt samarbeid i Folketinget.

– Jeg håper SFs oppsigelse av folkeskoleforliket ikke er et utrykk for at de vil føre en blokkpolitikk, sier ministeren. Hun understreker at også hun vil gi folkeskolen mer frihet.

– Det er vi som har satt i gang forsøket i Esbjerg og Holbæk og vi skal videre. Men hvordan forhandler vi om akkurat nå, uttaler Rosenkrantz-Theil til avisen.

Utdanningspolitisk talsperson i Radikale Venstre, Lotte Rod, sier i en skriftlig kommentar til Politiken at hun advarer mot å gjøre skolen til en kampplass igjen. Også hun viser til at det er enighet om kortere skoledager. Men Radikale Venstre vil at det inngås en avtale der lærere, elever, pedagoger, skoleledere og andre partier er delaktige i utformingen.

«Ved å si opp avtalen, skapes det uro i skolen». Det er ingen tjent med, skriver hun.

Frihetsforsøk også i Norge

Rett før sommerferien fikk Høyre stortingsflertall for å starte et frihetsforsøk i Norge. Regjeringen er pålagt å komme tilbake til Stortinget med detaljene i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

Les også: Høyre fikk stortingsflertall for frihetsforsøk i Norge

Under Arendalsuka arrangerte KS seminaret «Tør politikerne slippe kommunene fri?». Der kom det fram at politikerne kommer til å få bryne seg på det statlige byråkratiet. Det må også tas hensyn til at individuelle rettigheter.

Les også: Det smerter å slippe kommunene fri

Powered by Labrador CMS