– Jeg følger med på bankkontoen min hver dag, sier Clemens Saers. Så langt har han ikke sett noe til utbetalingen fra sin arbeidsgiver.

Clemens Saers får snart en utbetaling fra Oslo kommune

27. april vedtok Oslo bystyre å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers en økonomisk kompensasjon. Etter fire måneder har han fortsatt ikke fått penger.

Publisert Sist oppdatert

Lærer Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev 15. mai i 2014. Eleven ble senere dømt til seks måneders fengsel og til å utbetale Saers 30.000 kroner.

Den 27. april i 2022 ble det flertall i Oslo bystyre for å beklage voldshendelsen og måten Clemens Saers er blitt behandlet på etter angrepet som skjedde i klasserommet på Oslo handelsgymnasium.

Det ble også vedtatt å gi Saers en økonomisk kompensasjon på 350.000 kroner.

Les også: Clemens Saers får erstatning fra Oslo kommune

Men da Clemens Saers denne uken presenterte sin selvbiografi «Lærer på liv og død» på en pressekonferanse, kom det fram at vedtaket ennå ikke var effektuert.

På spørsmål til byrådsavdeling for finans om å få en kommentar fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), får Utdanningsnytt følgende svar fra kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu:

«Jeg har undersøkt dette. Her er administrativt svar fra byrådsavdeling for finans: Erstatningen til Saers vil bli utbetalt i løpet av kort tid.»

Dette er vedtaket som ble fattet i Oslo bystyre 27. april:

1. Oslo kommune beklager at læreren Clemens Saers ble utsatt for et alvorlig voldshandling mens han var på jobb for kommunen.

2. Kommunen beklager også måten Saers har blitt behandlet på i tiden etter overfallet.

3. Oslo kommune tildeler Clemens Saers 350 000 kroner.

4. Bystyret ber byrådet opprette en ordning med økonomisk kompensasjon ut over dagens ordninger for ansatte i Oslo kommune som under arbeid blir utsatt for vold fra bruker. En ny ordning skal utformes med sikte på likebehandling og enkel administrasjon. Ordningen skal ha tilbakevirkende kraft fra 01.01.2013. Ordningen skal utredes før den opprettes, og byrådet skal orientere bystyret om mandatet for denne utredningen. Ordningen skal være operativ fra starten av 2023 og vurdering av økonomiske konsekvenser som følge av ordningen legges frem for bystyret i forbindelse med budsjett 2023.

- Hva med renter?

I en kommentar til svaret fra Oslo kommune sier Sars:

– Når borgere betaler inn kommunale avgifter for sent, beregnes morarenter. Hva med kommunens forpliktelser etter å ha trenert saken i fire måneder?

Han spør også når han vil få en unnskyldning fra Oslo kommune. Til Nettavisen svarer Pannu:

«Når det gjelder beklagelse, så har Oslo bystyre, det øverste folkevalgte organet i kommunen enstemmig vedtatt at Oslo kommune beklager overfor Saers,» uttaler hun.

Oppdatert 21. september 2022: Clemens Saers har ventet på erstatningspenger i fem måneder

Powered by Labrador CMS