Etter flere utsettelser ble det i ettermiddag klart at bystyret heller ikke denne gangen behandler Saers-saken.

Saers-saken utsatt nok en gang

Sent tirsdag kveld fikk bystyret i Oslo beskjed om at en kommunal ordning vil komme i konflikt med den statlige voldsoffererstatningen.

Publisert Sist oppdatert

En siste spiker i kista for Oslo kommunes plan om å gi økonomisk kompensasjon til lærer Clemens Saers, sier Mehet Kaan Inan (H).

– Det notatet som ble sendt til bystyret sent i går kveld, viser med all tydelighet at byrådets forslag om en generell ordning for økonomisk kompensasjon til et voldsoffer, er svært problematisk. Dette er noe Høyre har hevdet hele tiden, og det er derfor vi ønsket at bystyret skulle behandle Saers-saken separat, sier Mehmet Kaan Inan som er Høyres utdanningspolitiske talsperson.

Den nå pensjonerte læreren Clemens Saers ble offer for en voldsepisode da fem elever troppet opp i klasserommet hans 15. mai 2014. En av elevene skadet ham for livet. Den siste tiden har bystyret i Oslo hatt flere forslag på bordet om å gi ham oppreisning og erstatning. Et ferskt notat utsetter saken nok en gang.

I notatet heter det: «Innledningsvis i arbeidet med en ordning med økonomisk kompensasjon, har byrådet blitt oppmerksom på betydelige utfordringer. Dette er særlig knyttet til statens ordning for voldsoffererstatning. Voldsoffererstatningen er subsidiær, noe som innebærer at ekstra utbetaling fra en kommunal ordning vil kunne medføre reduksjon eller bortfall av erstatning fra voldsoffererstatningen. Videre vil staten ved utbetaling fra kontoret for voldsoffererstatning ha et regresskrav mot skadevolder. Ekstra utbetaling fra kommunen vil innebære at det er kommunen som eventuelt må rette regresskrav til skadevolder – noe som kan være problematisk.»

Både Inan og Bjørn Revil fra Folkets parti er oppgitte over byrådets saksbehandling. Revil hadde levert seks forslag som etter planen skulle vært oppe i bystyrets møte onsdag 23. mars.

– Byrådet er fortsatt mest opptatt av at Saers-saken kan skape presedens for andre saker. For min del hadde jeg håpet at det er tilfelle, slik at alle som utsettes for grov vold på jobb i Oslo kommune har krav på voldsoffererstatning, sier Revil til Utdanningsnytt.

Les også: Finansutvalgets medlemmer rystet da voldsutsatte Saers fortalte om egen sak

Flertall for nok en utsettelse

Men da bystyremøtet åpnet klokka 15 onsdag ettermiddag, sa ordfører Marianne Borgen (SV) at etter det hun hadde fått opplyst, var det flertall for nok en utsettelse av saken som dreier seg om å gi erstatning til den voldsutsatte læreren Clemens Saers.

Anne Haabeth Rygh fra Høyre sa: – Jeg er oppgitt over hvor god tid dette byrådet har til å behandle en sak som dreier seg om en økonomisk kompensasjon til en person som er blitt lemlestet på jobben. Det ble sendt ut et notat til bystyrets medlemmer tre minutter på elleve tirsdag kveld, altså dagen før bystyret har planlagt å behandle saken. I notatet har vi fått en beskrivelse av gjeldene lovgivning som en begrunnelse for nok en gang å utsette denne saken.

Rygh la til at hun ser på saksbehandlingen som mangel på respekt for bystyrets organer.

– Det hadde vært fullt mulig for bystyret å behandle denne saken under forutsetning av at man følger gjeldende rett, påpekte hun.

Les også: Fikk vite at den voldsutsatte læreren Clemens Saers ble tilbudt 150.000 kroner hvis han sluttet i jobben

- En mystisk måte å opptre på

Bjørn Revil fra Folkets parti ga sin støtte til Ryghs beskrivelse av saksbehandlingen og la til:

– Dette var opprinnelig et privat forslag som jeg fremmet på vegne av Folkets parti. Så kom byrådet med sitt private forslag om å etablere en ordning med økonomisk kompensasjon som kommer i tillegg til mitt forslag. Nå har byrådet funnet en feil i sitt eget tilleggsforslag, og de vil derfor trekke mitt forslag. Det synes jeg er en mystisk måte å opptre på overfor bystyret. Dette kunne vært gjort på en langt mer ryddig måte.

Andreas Halse fra Arbeiderpartiet er leder for Finansutvalget som har behandlet saken i forkant av dagens bystyremøte. Han sa:

– Bakteppet er en alvorlig sak som har gått ut over en ansatt i Oslo kommune. Så er det opp til bystyret nå å fremme de forslagene de vil, men det er sånn at saker bør være best mulig opplyst når de kommer til bystyret. Og i denne saken er det slik at det kom ny informasjon i går. Da mener jeg vi må ta oss tid til å gå inn i saken på nytt for å finne ut av hva løsningen bør være.

I voteringen stemte Høyre, Folkets parti, Fremskrittspartiet og Chaudhrys gruppe imot utsettelse. Men utsettelsesforslaget fikk flertall og ble dermed vedtatt.

Powered by Labrador CMS