Clemens Saers er nok en gang skuffet over sin arbeidsgiver Oslo kommune.

Foreslår ny ordning som kan åpne for erstatning til Clemens Saers i 2023

Forslagene fra Høyre og FNB om erstatning til Clemens Saers får ikke flertall i bystyret. Byrådspartiene og Venstre går i stedet sammen om å utrede en kompensasjonsordning for ansatte i Oslo kommune som er utsatt for grov vold på jobb.

Publisert

Aftenposten skriver tirsdag ettermiddag at Venstre og byrådspartiene er blitt enige om å utrede en ny ordning som skal sikre økonomisk kompensasjon for ansatte i Oslo kommune som blir utsatt for alvorlige voldshendelser i arbeidstiden.

Torsdag ettermiddag skal finansutvalget i Oslo kommune behandle Saers-saken. Der får Saers selv være til stede med sin advokat for å fortelle sin versjon av hva som har skjedd i etterkant av volden han ble utsatt for av en elev i 2014, da han underviste på Oslo handelsgymnasium.

Det foreligger allerede to forslag om å gi Clemens Saers erstatning. Ett fra Mehmet Kaan Inan i Høyre og ett fra Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB). Men disse får ikke flertall.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier Saers-saken er bakgrunnen for at en kompensasjonsordning skal utredes.

– Clemens Saers-saken opprører veldig. Han har fått erstatninger som han har krav på etter loven. Men som arbeidsgiver vil vi at kommunen skal gjøre mer for de som opplever vold på jobb for Oslo kommune, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo til Aftenposten.

Selv er Clemens Saers ikke imponert. Han ble varig skadet etter angrepet

– Oslo kommune har åpenbart ikke vært gode nok til å ivareta ansatte som er blitt utsatt for vold. Det har blant annet Arbeidstilsynet påpekt. De truer nå med dagbøter, uttaler Venstres Hallstein Bjercke til Aftenposten.

Sunniva Holmås Eidsvoll sier de må sørge for at alle som jobber i kommunen skal behandles likt. Derfor skal de nå utrede en ny ordning. Frykt for presedens var årsaken til at behandlingen av Høyres forslag om billighetserstatning ble utsatt til 2022.

Ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1.1.2013. Dermed vil Saers-saken kunne være omfattet, men det kan ikke gis noen garanti verken for at ordningen blir etablert, eller for at han vil bli tilkjent erstatning.

Men målet er en ordning som skal være operativ fra starten av 2023, og en vurdering av økonomiske konsekvenser som følge av ordningen skal legges fram for bystyret i forbindelse med budsjett 2023.

Powered by Labrador CMS